Opublikowano: 2021-02-12
Numer postępowania: 22/D/2021/MZ

22/D/2021/MZ "Dostawa świetlików dachowych" zgodnie z SIWZ

Załączniki nr 1,3,4 w SIWZ.

Oferty zgodnie z formularzem ofertowym - załącznik nr 5.

Termin składania ofert do dnia 19.02.2021r do godz. 13.00 na adres e-mail Marcin.zimoch@ramb.pl  

Nazwa Rozmiar
Załącznik nr 2 - Projekt umowy.pdf 1.50 MB
Załącznik nr 6 - Rysunki poglądowe.pdf 188.28 KB
OnePlace.pdf 16.11 MB
SIWZ 22_D_2021_MZ.pdf 792.55 KB
Załącznik nr 5 - formularz oferty.docx 43.06 KB
Załącznik nr 7 - odbycie wizji lokalnej.docx 14.37 KB
;