Opublikowano: 2019-02-07
Numer postępowania: 490/D/2018/IO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa serwisowania wózków teleskopowych podnośnikowych Manitou.

Wykaz wózków Manitou, będących obecnie na stanie firmy RAMB Sp. z o.o. poniżej:

L.p.

Nazwa urządzenia

Typ

Rok budowy

Nr seryjny

1

Wózek Manitou MLT 626T Nr 1

MLT 626T

1991 r.

93853

2

Wózek Manitou MT 1440  Nr 4

MT 1440

2009 r.

261099

3

Wózek Manitou MT  1840 Nr 3

MT 1840

2009 r.

263190

4

Wózek Manitou MT  1840  Nr 6

MT 1840

2010 r.

592567

5

Wózek Manitou MT 732    Nr 5

MT 732

2010 r.

585694

6

Wózek Manitou MT 732    Nr 2

MT 732

2008 r.

250966

7

Wózek Manitou MT  1840A Nr 7

MT 1840 A

2011 r.

598488

8

Wózek Manitou MT  1840A Nr 8

MT 1840 A

2011 r.

902375

9

Wózek Manitou MT  1840A Nr 9

MT 1840 A E3

2012 r.

909246

10

Wózek Manitou MT  1840A Nr 10

MT 1840 A E3

2012 r.

909165

11

Wózek Manitou MT 732    Nr 11

MT 732

2012 r.

912290

12

Wózek Manitou MT 732    Nr 12

MT 732

2013 r.

931248

13

Wózek Manitou MT 732    Nr 13

MT 732

2013 r.

931208

14

Wózek Manitou MT 835    Nr 14

MT 835

2013 r.

925115

15

Wózek Manitou MT 1840    Nr 15

MT 1840 ST3B

2013 r.

931775

16

Wózek Manitou MT 1440    Nr 16

MT 1440-A

2014 r.

947036

17

Wózek Manitou MRT 2150    Nr 17

MRT 2150

2010 r.

759200

Naprawy dotyczą:

 • znajdowania przyczyn awarii,

 • naprawy wad  i usterek, które zostały wykryte w trakcie kontroli prewencyjnej,

 • weryfikacji, diagnozy i naprawy przy użyciu komputera diagnostycznego,

 • naprawy wad i usterek zgłaszanych przez klienta,

 • dostarczania i wymiany części zamiennych potrzebnych do napraw sprzętu.

 • Rozliczanie faktur na podstawie dwustronnie podpisanych protokołów odbioru naprawy / usunięcia usterki zawierających wykaz części użytych do wykonania usługi.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

 • Termin realizacji  - 24 miesiące.

 • Usługa wykonywana będzie w godzinach 07:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku.

 •  MIEJSCE REALIZAJI ZAMÓWIENIA

 • Piaski 2, 97-400 Bełchatów – około 70%,

 • Ul. Dworska 1, 59-916 Bogatynia – około 30%,

     MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

 • Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

 • - poczty elektronicznej na adres: ilona.ostenda@ramb.pl

  - faksem na nr.: 44/737 78 00

                  do dnia 13.02.2019 r. do godz. 1500

 • Proszę o przesłanie oferty w dniu składania ofert.

 • Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane,

Nazwa Rozmiar
SIWZ 490 D 2018 IO.pdf 4.36 MB
Załącznik nr 1.doc 27.50 KB
Załącznik nr 2.doc 34.00 KB
;