Opublikowano: 2018-03-09
Numer postępowania: 51/D/2018/AP

Regeneracja 16 kompletów czerpaków RM40M zgodnie z załączoną do SIWZ specyfikacją techniczną.

  1. Termin realizacji :  Preferowany termin realizacji Zamówienia:  30.04.2018r
  2. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  3. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. TERMIN SKŁADANIA OFERT:  do  dnia  21.03.2018 r. godz. 15.00

Nazwa Rozmiar
Załącznik nr 1.pdf 302.40 KB
Załącznik nr 2.pdf 228.96 KB
załącznik nr 3 - projekt umowy.pdf 5.46 MB
Załącznik nr 4 - oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej.pdf 262.00 KB
SIWZ.pdf 3.71 MB
załącznik nr 5 - specyfikacja techniczna i dokumentacja rysunkowa.zip 1.94 MB
;