Opublikowano: 2017-04-14
Numer postępowania: EH/P125/200/2017/RH

Przedmiotem postepowania jest dostawa elementów stacji napędowej wg rys. 3014.1425.301-10 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym zgodnie z poniższą specyfikacją.

Nazwa Rozmiar
Dokumentacja.zip 31.81 MB
SIWZ.pdf 2.99 MB
Załącznik nr 1 - Oświadcznie o spełnianiu warunków.pdf 224.51 KB
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o zachowaniu poufności.pdf 232.08 KB
Załącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf 267.98 KB
Załącznik nr 4 - WTWiO.pdf 284.88 KB
Załącznik nr 5 - dodatkowe inf..pdf 258.08 KB
Załącznik nr 6 - wykaz elementów.pdf 435.95 KB
Załącznik nr 7- Technologia zabezpieczenia antykorozyjnego.pdf 474.32 KB
;