Opublikowano: 2018-11-13
Numer postępowania: EH/389/D/2018/RH

Przedmiotem postępowania jest dostawa materiałów hutniczych sprecyzowanych w załączonej specyfikacji technicznej

Aktualizacja 13.11.2018 godz. 13.45

W ramach postępowania wpłyneło pytanie czy dopuszczona jest możliwość złożenia oferty na profil 150x100x6,0 S355J2H wg EN 10219.

Odpowiedź Zamawiajacego - zaproponowany wariant został zaakceptowany.  

Pkt. 6.1 SIWZ ulega zmianie i dot. możliwości zastosowania warianu w powyżym zakresie.

Nazwa Rozmiar
Załącznik nr 2.pdf 134.03 KB
Projekt umowy - załącznik nr 3.pdf 237.31 KB
SIWZ.pdf 4.41 MB
WTWiO_01_DJ_RAMB_12.12.2017.pdf 253.48 KB
Załącznik nr 1.pdf 121.15 KB
;