Opublikowano: 2019-07-10
Numer postępowania: EZ/310/D/2019/RB

Hasło do dokumentacji po przesłaniu Załącznika nr 8 Oświadczenie o zachowaniu poufności osoby niebędącej pracownikiem RAMB na adres meilowy  rafal.bednarek@ramb.pl

Ogólna charakterystyka Zamówienia: Dostawa bębnów dla Magistrali Węglowej MW z godnie z formularzem nr 7.

 1. Elementy wykonać z zabezpieczeniem antykorozyjnym - Złącznik nr 6.
  1. Stal zgodnie z wykazami materiałowymi. Materiały muszą spełniać wymogi normy PN-EN 10025.

  2. Elementy wykonać zgodnie z dokumentacją i WTWIO/01/DJ/Ramb - załącznik nr 5.

  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli procesu wytwarzania konstrukcji na każdym etapie wykonawstwa zlecenia.

  4. Zabezpieczenie, dostawa i transport elementów z załącznika nr 7 jest po stronie wykonującego – Turów

  5. W przypadku wystąpienia konieczności zastosowania dodatkowych materiałów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji i innych ustaleń, konieczna jest akceptacja przez zamawiającego, uzgodniona w formie pisemnej przed ich realizacją. Zleceniobiorca wykona dokumentację powykonawczą „red correx”.

  6. Pozostałe informacje zawiera dokumentacja techniczna i Umowa.

 2. Oferty częściowe:

            Dopuszcza się składanie ofert częściowych

Oferty wariantowe:
Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

 1. Termin realizacji 20.12.2019

Nazwa Rozmiar
SIWZ.pdf 6.14 MB
Zał. nr 5 - WTWiO_01_DJ_RAMB_12.12.2017.pdf 253.48 KB
Zał. nr 6 - Technologia zabezp. antykorozyjnego.pdf 2.91 MB
Załącznik nr 3 - projekt umowy.pdf 11.69 MB
Załącznik nr 4- regulamin aukcji elektronicznej.pdf 16.11 MB
Załącznik nr 7 - formularz.pdf 962.31 KB
Załącznik nr 1.doc 32.50 KB
Załącznik nr 2.doc 39.00 KB
Załącznik nr 8- Oświadczenie osoby niebędącej pracownikiem.docx 65.16 KB
Załącznik nr 7 - formularz.xlsx 14.78 KB
Dokumentacja.zip 53.19 MB
;