Opublikowano: 2019-04-25
Numer postępowania: EZ/161/D/2019/RB

Uwaga

Pytania i odpowiedzi

 1. Proszę o informację czy do pozycji 1 z zapytania uwzględnić  krążki linowe wg rys 21-341/T ?   Odpowiedź. Nie

 2. Proszę o uzupełniające przesłanie dokumentacji wykonawczej poszczególnych detali na bęben wg rys. 22-320/T-4 której nie ma na stronie. Odpowiedź dodano.

 3. Również proszę o dosłanie:

  - wytyczne jakościowe 2-200/S rev.2  Odpowiedź dodano

  - wskazanie gatunku materiału dla osi wg rys 21-515/T-4 Odpowiedź zapytanie do projektanta

  - uzupełnienie poniższych rysunków detalicznych do łożyska (też nie ma na stronie):  Odpowiedź dodano

  - PM257, PM256, M301.02-26-1a, M302.01-8-0.07/x, M302.01-20-009  Odpowiedź dodano

  Prosimy również o wydłużenie terminu składania ofert do 24.05.2019 Odpowiedź nie ma możliwości przedłużenia terminu

Dodano dodatkowe rysunki.   30.04.2019

Hasło do dokumentacji otrzymacie Państwo po przesłaniu Oświadczenia nr 8 na adres meilowy rafal.bednarek@ramb.pl

Ogólna charakterystyka Zamówienia: Dostawa bębnów dla Przenośnika Zwałowego Z6.4 z godnie z formularzem nr 7.

 1. Elementy wykonać z zabezpieczeniem antykorozyjnym - Złącznik nr 6.

 2.  Stal zgodnie z wykazami materiałowymi. Materiały muszą spełniać wymogi normy PN-EN 10025.

 3. Elementy wykonać zgodnie z dokumentacją i WTWIO/01/DJ/Ramb - załącznik nr 5.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli procesu wytwarzania konstrukcji na każdym etapie wykonawstwa zlecenia.

 5. Zabezpieczenie, dostawa i transport elementów z załącznika nr 7 jest po stronie wykonującego – Turów

 6.  W przypadku wystąpienia konieczności zastosowania dodatkowych materiałów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji i innych ustaleń, konieczna jest akceptacja przez zamawiającego, uzgodniona w formie pisemnej przed ich realizacją. Zleceniobiorca wykona dokumentację powykonawczą „red correx”.

 7. Pozostałe informacje zawiera dokumentacja techniczna i Umowa.

Nazwa Rozmiar
Dokumentacja.zip 6.08 MB
Dodatkowe rysunki.zip 5.52 MB
WZÓR GWARANCJI BANKOWEJ-1.docx 28.13 KB
WZÓR GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ.docx 25.40 KB
Załącznik nr 8 - Oświadczenie osoby niebędącej pracownikiem.docx 65.16 KB
Załącznik nr 1.doc 32.50 KB
Załącznik nr 2.doc 39.00 KB
Załącznik nr 3 - projekt umowy.pdf 11.67 MB
Załącznik nr 5 - WTWiO.pdf 253.48 KB
Załącznik nr 7 - formularz.pdf 550.92 KB
Załącznik nr 6 - Technologia zabezpieczenia antykorozyjnego.pdf 3.94 MB
Załącznik nr - Instrukcja INST 18141_A.pdf 7.40 MB
SIWZ.pdf 3.32 MB
Załącznik nr - regulamin aukcji elektronicznej.pdf 16.11 MB
Załącznik nr 7 - formularz.xlsx 13.73 KB
;