Opublikowano: 2019-03-14
Numer postępowania: EZ/90/D/2019/ŁC

Dostawa elementów bębnów dla Przenośnika Zwałowego Z6.4

(CZĘŚĆ I)

 1. Zakres przedmiotu Zamówienia:

   

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wytyczne wykonania i odbioru – załącznik nr 4 – formularz oferty który jest integralną częścią Specyfikacji

 1. Oferty częściowe:

  TABELA A – zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na pozycje nie ilości)

  TABELA B – zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na pozycje nie ilości)

  TABELA C – zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 2. Oferty wariantowe:

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 3. Termin i warunki realizacji Zamówienia:

TABELA A – 31.05.2019r.

TABELA B – 28.06.2019r.

TABELA C – 28.06.2019r.

Miejsce i termin składania ofert oraz miejsce otwarcia ofert:

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu, sposobu, warunków i zasad wysyłki wyrobów należy przedstawić w dodatkowym załączniku do oferty, o ile nie można ich  wskazać w ofercie.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej na adres: lukasz.cichuta@ramb.pl 
- faksem na nr.: 44/737 78 00 do dnia 25.03.2019 r. do godz. 1500.

 

Nazwa Rozmiar
Załącznik nr 1.pdf 460.13 KB
Załącznik nr 2.pdf 474.63 KB
Załącznik nr 3.pdf 6.68 MB
SIWZ 90 d 2019.pdf 4.02 MB
Oświadczenie osoby niebędącej pracownikiem.pdf 191.72 KB
WTWiO.pdf 253.48 KB
Zał. nr 6 - Technologia zabezpieczenia antykorozyjnego.pdf 627.97 KB
Formularz oferty.xlsx 17.72 KB
;