Opublikowano: 2019-03-14
Numer postępowania: EZ/91/D/2019/ŁC

Dostawa elementów bębnów dla Przenośnika Zwałowego Z6.4

(CZĘŚĆ II)

Zakres przedmiotu Zamówienia:

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wytyczne wykonania i odbioru – załącznik nr 4 – formularz oferty który jest integralną częścią Specyfikacji

Oferty częściowe:

TABELA A i TABELA B– zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na pozycje nie ilości)

Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin i warunki realizacji Zamówienia:

TABELA A, TABELA B – 28.06.2019r.

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu, sposobu, warunków i zasad wysyłki wyrobów należy przedstawić w dodatkowym załączniku do oferty, o ile nie można ich  wskazać w ofercie.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej na adres: lukasz.cichuta@ramb.pl 

- faksem na nr.: 44/737 78 00

                  do dnia 25.03.2019 r. do godz. 1500

 

Nazwa Rozmiar
Załącznik nr 1.pdf 460.13 KB
Załącznik nr 2.pdf 474.63 KB
Załącznik nr 3.pdf 6.68 MB
SIWZ 91 d 2019.pdf 4.02 MB
Oświadczenie osoby niebędącej pracownikiem.pdf 191.72 KB
WTWiO.pdf 253.48 KB
Formularz oferty.xlsx 16.64 KB
;