Opublikowano: 2020-02-05
Numer postępowania: 32/D/2020/RB

Pytania do postępowania 

1.Proszę o informację czy do poz. Barierki - komplet nr rys. 3030.2009.301-03.28 mamy ofertować kraty pomostowe wyszczególnione na wykazie materiałowym?

Odp. Bez krat pomostowych

2. Dotyczy poz.2 z tabeli nr 3:

 Przęsło A36 wg rys. 3310.2009.301-03.04; bez poz. 13, 22÷26. Masa 1 szt. = 2968kg
czy należy wykonać n/w elementy:
- wspornik W33     1 szt.
- wspornik W34     4 szt.
Odp. Wykonujecie Państwo wyłącznie Przęsło A36 (poz. 1 wg rys. 3310.2009.301-03.04). Wsporniki W33 oraz W34 wyłączono z wykonania ze względu na gabaryt całości konstrukcji do transportu i będą wykonane oddzielnie.
2. Dotyczy Tabeli 3, pozycja nr.1. Proszę o zgodę na zamianę materiału 60SG z rysunku nr. M10.002-06.04 "Kosz zasypowy"  na materiał Hardox 450.
Odp. Zgoda na zamiany stali w gatunku 60SG na gat. HARDOX 450.

4. Zwracam się z prośbą o informację czy dopuszczalna jest zmiana ceownika C160E (waga ok 14,2kg/mb - wymiary 160x64) na ceownik UNP (UPN) - (waga ok 18,8 kg.mb - wymiary 160x65)
Zmiana dotyczy pozycji:
Belka R4-12 nr rys. 3030.2009.301-03.06
Belka R4-13 nr rys. 3030.2009.301-03.07
Słup R5-1 nr rys. M10.18.002-06.05
Słup R5-2 nr rys. M10.18.002-06.05
Prośbą motywuję brakiem wymaganego ceownika C160E (ekonomicznego) u naszych dostawców.
Odp.Zgoda na zamianę C160E na UPE160 na wykonanie Jezdnia kabli

 

 

 

Dostawa elementów konstrukcji komunikacji i części maszynowej niezbędnych do wykonania SNR G.55 (Jezdnia Zespołu rozdzielczego ) zgodnie z formularzem.

Ogólna charakterystyka:

 1. Numer projektu zamawiającego Z6AN/01650-01-03

 2. Elementy wykonać z zabezpieczeniem antykorozyjnym wskazane w formularzu.

 3. Stal zgodnie z wykazami materiałowymi.

 4. Materiały spawalnicze wg zaleceń technologa.

 5. Elementy wykonać zgodnie z dokumentacją i WTWiO/01/DJ.

 6. Blachy węzłowe elementów współpracujących bezpośrednio ze sobą obrabiać wspólnie.

 7. Elementy oznaczyć w sposób trwały numerem projektu zamawiającego (Z6AN/01650-01-03), numerem zamówienia oraz numerem elementu (dla elementów oznaczonych wg danego rysunku) + przywieszka metalowa.

 8. Sprawdzić szczególnie wymiary przyłączeniowe elementów współpracujących bezpośrednio ze sobą, np.: pomost - barierki, itp.

 9. Pozycje składające się z kilku elementów pakować wspólnie i dostarczyć w jednej dostawie.

 10. Spoiny spawać na całej długości przylegania.

 11. Przed wysyłką ustalić z zamawiającym miejsce dostawy na terenie działania spółki RAMB.

 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli procesu wytwarzania konstrukcji na każdym etapie wykonawstwa zlecenia.

 13. W przypadku wystąpienia konieczności zastosowania dodatkowych materiałów lub wprowadzeniu zmian w konstrukcji elementów, konieczna jest akceptacja przez zamawiającego uzgodniona w formie pisemnej przed ich realizacją. Zleceniobiorca wykona dokumentację powykonawczą „red correx”.

 14. Pozostałe informacje zawiera dokumentacja techniczna i Umowa.

Nazwa Rozmiar
SIWZ.pdf 4.35 MB
Załącznik 7 -Technologia malowania.pdf 463.56 KB
Załącznik nr 1.pdf 530.72 KB
Załącznik nr 2- projekt umowy.pdf 8.04 MB
Załącznik nr 3.pdf 524.89 KB
Załącznik nr 4- regulamin aukcji elektronicznej.pdf 16.11 MB
Załącznik nr 5 - WTWiO.pdf 253.48 KB
Załącznik nr 6 - Formularz.pdf 4.53 MB
Rysunki jezdnia G.55.zip 24.87 MB
32 brakujące rysunki.zip 295.13 KB
Załączniki nr 6 – Formularz.xlsx 230.06 KB
;