Opublikowano: 2019-04-15
Numer postępowania: EZ/100/D/2019/ŁC

Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem Układu Hamowania „SOBO” Przenośnika Zwałowego Z6.4

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wytyczne wykonania i odbioru – załącznik nr 4 – formularz oferty który jest integralną częścią Specyfikacji

  1. Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu, sposobu, warunków i zasad wysyłki wyrobów należy przedstawić w dodatkowym załączniku do oferty, o ile nie można ich  wskazać w ofercie.
  2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

    - poczty elektronicznej na adres: lukasz.cichuta@ramb.pl 

    - faksem na nr.: 44/737 78 00

                      do dnia 25.04.2019 r. do godz. 1500

Nazwa Rozmiar
100 d 2019.pdf 3.40 MB
Załącznik nr 2.pdf 474.63 KB
Załącznik nr 3.pdf 7.21 MB
Załącznik nr 1.pdf 460.13 KB
Załącznik nr 4 -Formularz oferty.xlsx 17.09 KB
;