Opublikowano: 2018-11-05
Numer postępowania: 360/D/2018/IO

Aktualizacja z dnia 14.11.2018r.:

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 19.11.2018r do godz. 15:00.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 

LP

Krótki tekst

Wymagana ilość

Jednostka miary

1

DOSTAWA KOMPLENTEGO POMIESZCZENIA DODATKOWEGO ZWAŁOWARKI - WARSZTAT ELEKTRYCZNY
NUMER PROJEKTU 3420.1071.507

1

SZT

2

DOSTAWA KOMPLETNEGO POMIESZCZENIA DODATKOWEGO ZWAŁOWARKI - WARSZTAT MECH./MAG.
NUMER PROJEKTU 3420.1071.507

1

SZT

3

DOSTAWA KOMPLETNEGO POMIESZCZENIA DODATKOWEGO ZWAŁOWARKI - MAGAZYN SMARÓW/SPRZĘTU
NUMER PROJEKTU 3420.1071.507

1

SZT

4

DOSTAWA KOMPLETNEGO POMIESZCZENIA DODATKOWEGO ZWAŁOWARKI - SOCJALNE
NUMER PROJEKTU 3420.1071.507

1

SZT

 

UWAGI:

         

- wymiary pomieszczeń dodatkowych - kontenerów podano na rys. 3420.1070.305

   

- na kontenerach należy umieścić logo RAMB, należy je nanieść metodą malowania, poprzedzone przekazaniem wizualizacji projektu do akceptacji

- prosimy o podanie możliwej daty dostawy każdego kontenera z osobna

   
             

Ad.1)

         

Z wyłączeniem instalacji p. pożarowej

     

Materiały instalacji głośnomówiącej i łączności telefonicznej zostaną przekazane przez Zamawiającego do zabudowania przez Wykonawcę

Pozostałe materiały wg projektu - po stronie Wykonawcy

   
             

Ad.2)

         

Z wyłączeniem instalacji p. pożarowej

     

Materiały instalacji głośnomówiącej i łączności telefonicznej zostaną przekazane przez Zamawiającego do zabudowania przez Wykonawcę

Pozostałe materiały wg projektu - po stronie Wykonawcy

   
             

Ad.3)

         

Z wyłączeniem instalacji p. pożarowej

     

Pozostałe materiały wg projektu - po stronie Wykonawcy

   
             

Ad.4)

         

Z wyłączeniem instalacji p. pożarowej

     

Materiały instalacji głośnomówiącej i łączności telefonicznej zostaną przekazane przez Zamawiającego do zabudowania przez Wykonawcę

Pozostałe materiały wg projektu - po stronie Wykonawcy

   

 

  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

     

    UWAGA : WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST UDZIELIĆ GWARANCJI ZGODNIE Z  § 11 PROJEKTU UMOWY

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

  • Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 18 tygodni od daty otrzymania zamówienia ( zgodnie z SIWZ  - umowa zostanie dostosowana )

MIEJSCE DOSTAWY ZAMÓWIENIA

  •   Teren PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ KWB TURÓW – zgodnie z wytycznymi w §3 Projektu Umowy

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

  • Oferty można złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie RAMB Sp. z o.o., Piaski nr 2, 97-400 Bełchatów, w terminie do dnia 16.11.2018 r. do godziny 1500 lub przesłać na powyższy adres.

Nazwa Rozmiar
Załącznik nr 1.doc 28.00 KB
Załącznik nr 2.doc 33.50 KB
Załącznik nr 3 - UMOWA.pdf 7.58 MB
SIWZ.pdf 7.24 MB
Załącznik nr 4 - Oświadczenie osoby niebędącej pracownikiem.docx 64.03 KB
;