Opublikowano: 2018-04-09
Numer postępowania: EH/95/D/2018 /RB

Uwaga

Pytania i odpowiedzi

1.Czy dopuścilibyście Państwo możliwość wykonania tarczy wału z blachy trudnościeralnej o grubości 15 mm HARDOX 450 bądź 500?

Odpowiedź

Brak zgody na zastosowanie blach typu HARDOX.

Grubość warstwy napawanej ma wynosić 0,8-1 mm a grubość tarczy i pozostałe wymiary po obróbce mają być zgodne z rysunkiem 9000.01.0303.Twardość tarczy powinna wynosić min. 60HRC.

2 Czy rurę należy również napawać ? jeśli tak bardzo proszę o sprecyzowanie w których miejscach .

Odpowidź

Rurę należy również napawać na całej długości. ( rurę fi.133x12,5 S355J2G3 św.3,1B  napawać warstwą trudnościeralną o tward. min.60HRC i grubości 0,8-1mm)

 

 

Ogólna charakterystyka Zamówienia: Dostawę wałów do przesiewacza rolkowego 29LX4

Numer projektu zamawiającego Z6AN/01039-01-01

  1. Elementy wykonać zgodnie z dokumentacją i WTWIO/01/DJ/Ramb - załącznik nr 5.

  2. Materiały wyjściowe zgodnie z wykazami potwierdzone świadectwem odbioru 3.1.

  3. Oznaczyć w sposób trwały nr projektu 01039—0; nr rysunku i kolejnym numerem wału.

  4. W przypadku wystąpienia konieczności zastosowania dodatkowych materiałów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji i innych ustaleń, konieczna jest akceptacja przez zamawiającego, uzgodniona w formie pisemnej przed ich realizacją. Zleceniobiorca wykona dokumentację powykonawczą „red correx”.

  5. Dokumentacja jaka jest dołączona do SIWZ jest wersją roboczą bez zatwierdzenia przez zleceniodawcę przesiewacza. Na etapie zamówienia potencjalny wykonawca otrzyma dokumentację zatwierdzoną przez Inwestora.

  6. Dla rysunków w punkcie 7 badanie: Badania wizualne VT – 100 % złączy spawanych, badania penetracyjne PT – 100% złączy czopów z rurą; - 20 % złączy tarcz wału z rurą, Poziom akceptacji 2X dla badań PT wg PN EN ISO 23277, Dopuszcza się wykonanie badań spoin metodą magnetyczno-proszkową MT (PN EN ISO 23278) zamiast PT 

  7. Pozostałe informacje zawiera dokumentacja techniczna i Umowa.

Nazwa Rozmiar
Rysunki.pdf 5.63 MB
SIWZ.pdf 6.10 MB
WTWiO_01_DJ_RAMB_12.12.2017.pdf 253.48 KB
Załącznik nr 3 - projekt umowy.pdf 11.45 MB
Załącznik nr 4 - Regulamin prowadzenia aukcji elektronicznych.pdf 588.22 KB
Załącznik nr 6 - formularz.pdf 2.17 MB
Załącznik nr 1.doc 28.00 KB
Załącznik nr 2.doc 33.00 KB
;