Opublikowano: 2019-07-11
Numer postępowania: 294/D/2019/MZ

Ogłoszenie 294/D/2019/MZ "Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej rozbudowy Pompowni T-5 PGE GiEK S. a. Oddział KWB turów"

Opis przedmiotu  zamówienia:                                                              

  • Dostawa konstrukcji stalowej wg zestawienia elementów wysyłkowych (załącznik nr 1 + dokumentacja w formie elektronicznej) - łącznie ~ 16.265,14 KG 
  • Montaż konstrukcji stalowej rozbudowy pompowni T-5 wg załączonej dokumentacji – dokumentacja w formie elektronicznej – 1 usługa.
  • Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: marcin.zimoch@ramb.pl  do dnia  22.07.2019 r. do godz. 1300
  • Oferty zostaną rozpatrywane w siedzibie Zamawiającego na posiedzeniu niejawnym.
  • Zamawiający nie przewiduje obecności Dostawców podczas rozpatrywania ofert.
  • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Nazwa Rozmiar
siwz 294 mz.pdf 3.39 MB
Załącznik nr 6 do SIWZ- Projekt Umowy.pdf 755.39 KB
Załącznik nr 6 do Umowy - Instrukcja INST 18141_A.PDF 7.40 MB
Załącznik nr 4 Forlumarz ofertowy.pdf 211.48 KB
Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie.pdf 120.68 KB
Załącznik nr 7 do Umowy - Instrukcja INST 18127_A.PDF 735.38 KB
Załącznik nr 8 do SIWZ.pdf 136.64 KB
Załącznik nr 8 do Umowy - INST 18149_B Zatwierdzenia.pdf 543.21 KB
Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie osoby niebędącej pracownikiem.pdf 274.96 KB
Załącznik nr 10 do Umowy.pdf 276.18 KB
Załącznik nr 1 - ZESTAWIENIE EL. WYSYŁKOWYCH.pdf 478.01 KB
Załącznik nr 2 - WTWiO.pdf 173.34 KB
Załącznik nr 3 - Wytyczne jakościowego wykonania.pdf 52.71 KB
Załącznik nr 5 - Technologia zabezpieczenia antykorozyjnego.pdf 170.87 KB
;