Opublikowano: 2021-11-25
Numer postępowania: 367/D/2021/AS

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stolarki wraz z usługą montażu zgodnie z Formularzem ofertowym – Załącznik nr 4 do SIWZ.

Wymagana wizja lokalna do 5 dni roboczych po otrzymaniu zamówienia.

Możliwość składania ofert częściowych – tak, zgodnie z podziałem w powyższej Tabeli oraz formularzem ofertowym

Możliwość składania ofert wariantowych – tak

Zamówienie należy zrealizować w terminie do: 31.12.2021 lub możliwie najszybszy do zaproponowania od otrzymania zamówienia (proszę o wskazanie)

Osoba do kontaktu w sprawach technicznych: Katarzyna Wańdoch, w godzinach 7.00 - 15.00 w dni robocze tel.: 44-737-36-40, tel. kom: 609-160-378,  e-mail: Katarzyna.Wandoch@ramb.pl

Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres anna.sala@ramb.pl w terminie do dnia 02.12.2021 r. do godziny 12.00. W temacie oferty należy napisać  Postępowanie przetargowe nr 367/D/2021/AS - Dostawa stolarki wraz z usługą montażu.

Nazwa Rozmiar
SIWZ_367_D_201_AS.pdf 910.78 KB
Załącznik nr 1.pdf 119.30 KB
Załącznik nr 2.pdf 99.43 KB
Załącznik nr 3.pdf 119.00 KB
Załącznik nr 4 - Forlumarz ofertowy.pdf 251.71 KB
;