Opublikowano: 2019-05-28
Numer postępowania: 209/D/2019/MA

Ogłoszenie nr 209/D/2019/MA na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem stacji transformatorowo-rozrusznikowej zgodnie z załączonym SIWZ.

 

Informacja

Pytania i odpowiedzi:

1. Jak należy rozumieć uruchomienie stacji – Z6.4 jakie prace należy wycenić w ramach uruchomienia?

 Odp. Uruchomienie mamy rozumieć jako uczestnictwo podczas podania napięcia i prowadzeniu rozruchów w celu usunięcie ewentualnych wynikłych usterek podczas prac rozruchowych.

 

2. Czy w zakres dostawy wchodzi również montaż, uruchomienie stacji Z.6.4, uczestnictwo w rozruchu przenośnika oraz szkolenie pracowników?

Odp. W zakres dostawy wchodzi dostawa na teren budowy, uczestnictwo w rozruchu przenośnika ( usuwanie ewentualnych błędów połączeń, pokazanie zasady działania niejasnych zdarzeń).  Rozładunek i montaż stacji na przenośniku po stronie RAMB

 

Nazwa Rozmiar
SIWZ.pdf 3.39 MB
załącznik 1 Regulamin prowadzenia aukcji elektronicznych.pdf 588.22 KB
Załącznik nr 2 INST 18127_B.pdf 541.31 KB
Załącznik nr 2.pdf 9.10 MB
Załącznik nr 3.pdf 202.57 KB
Załącznik nr 4.pdf 399.39 KB
Oświadczenie osoby niebędącej pracownikiem.pdf 309.17 KB
;