Opublikowano: 2019-06-13
Numer postępowania: 241/D/2019/JO

Ogłoszenie nr 241/D/2019/JO - Usługa wykonania montażu układów hydraulicznych dla transportera gąsienicowego TUR 500.1 – KWB Bełchatów

AKTUALIZACJA - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO 28.06.2019 DO GODZINY 15:00

  1. Zakres przedmiotu zamówienia:
  • Usługa wykonania montażu układów hydraulicznych dla transportera gąsienicowego TUR 500.1 wraz z dostawą komponentów hydraulicznych (bez elementów z załącznika nr 1) w oparciu o dokumentację 3030.1984.302.
  • Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć podczas rozruchów wraz ze wsparciem technicznym.
  • Informacje dotyczące wykonania modernizacji wg załącznika nr

Oferty częściowe:

  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

  1. Miejsce dostawy/realizacji Zamówienia
    1. Teren KWB Bełchatów, 97-400 Bełchatów.

 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej na adres: jakub.obuchowski@ramb.pl

          do dnia 28.06.2019 r. do godz. 15:00

 

Kontakt w sprawach technicznych: p. Roman Toma w godzinach 700 - 1500 w dni robocze,

          nr tel. 609 160 242, e-mail: roman.toma@ramb.pl

 

Nazwa Rozmiar
SIWZ.pdf 3.04 MB
Załącznik nr 2 - Informacje dot. realizacji.pdf 407.16 KB
Załącznik nr 3.pdf 391.44 KB
Załącznik nr 4.pdf 652.02 KB
Załącznik nr 1 - Zestawienie materiałów dostarczanych przez RAMB.pdf 337.93 KB
Załącznik nr 6 - Projekt umowy.pdf 7.11 MB
Załącznik nr 7 - Rysunki i dokumentacja.zip 43.54 MB
Załącznik nr 5 - WTWiO.doc 84.50 KB
;