Opublikowano: 2019-03-13
Numer postępowania: 86/D/2019/MA

Ogłoszenie nr 86/D/2019/MA na przewody zgodnie z załączonym SIWZ.

Informacja 2

Wydłużamy termin składania ofert do dnia 27.03.2019 r. do godz. 15.00

Dopuszczamy możliwość złożenia oferty częściowej na poszczególne pozycje.

Dopuszczamy możliwość złożenia oferty wariantowej. Warunek że zamienniki będą równoważne i akceptowane przez Zamawiającego.

 

 

Informacja 1

Wydłużamy termin składania ofert do dnia 22.03.2019 r. do godz. 15.00

Nazwa Rozmiar
załącznik 1 Regulamin prowadzenia aukcji elektronicznych.pdf 588.22 KB
Załącznik nr 2.pdf 738.53 KB
Załącznik nr 3.pdf 199.48 KB
Załącznik nr 4.pdf 393.69 KB
SIWZ.pdf 3.23 MB
Zestawienie nr 1.pdf 1.19 MB
Załącznik nr 5 - 3420.1071.518 - Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna górniczych przewodów PROTOLON(M) F-(N)TSCGEWOEU.pdf 1.17 MB
Załącznik nr 5 - 3420.1071.518 - Załącznik nr 2 - Specyfi techniczna górnicz przewo średni napięcia, typu PROTOLON(M) R-(N)TSCGE 832.63 KB
Załącznik nr 5 - 3420.1071.518 - Załącznik nr 3 - Specyfi wymagań dla górniczego przewodu 0,6-1 kV typu CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOE 283.64 KB
Załącznik nr 5 - 3420.1071.518 - Załącznik nr 4 - Specyfi wymagań dla górnicz przewo0,6-1 kV, typ przewodu PROTOMONT EMV-FC (N)S 270.62 KB
Załącznik nr 5 -3420.1071.518 - Załącznik nr 5 - Specyfi wymagań dla górni przew PROTOMONT 2YSLGCGOEU 250V-250V lub 300-500V.pdf 253.01 KB
;