Opublikowano: 2019-05-07
Numer postępowania: EZ/163/D/2019/ŁC

15.05.2019

Zmianie uległ termin realizacji który został wydłużony do 20.06.2019r.

W związku z powyższym termin składania ofert został wydłużony do dnia 17.05.2019r. do godz. 15.

10.05.2019

ZMIENIE ULEGŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT KTÓRY ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO DNIA 15.05.2019 godz. 11

Dostawa elementów konstrukcji stalowej blachownic do członów załadowczych dla przenośników T14, T24, GD17.

Zakres przedmiotu Zamówienia:

Wykonanie przedmiotu zamówienia według dokumentacji technicznej - załącznik nr 4 do Specyfikacji

Oferty częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.


3.Termin i warunki realizacji Zamówienia:

Pkt. 1  rys. 3030.2004.301-01.92.01 –  do 31.05.2019r.

Pkt. 2 rys. 3030.2004.301-02.92.01 – 1 kpl.  do 31.05.2019r.; 2 kpl. do 14.06.2019r.

Pkt. 3 rys. 3030.2006.301-05.92.01 – do 14.06.2019r.

Pkt. 4 rys. 3030.2006.301-06.92.01 – do 14.06.2019r.

Miejsce i termin składania ofert oraz miejsce otwarcia ofert:
Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu, sposobu, warunków i zasad wysyłki wyrobów należy przedstawić w dodatkowym załączniku do oferty, o ile nie można ich  wskazać w ofercie.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej na adres: lukasz.cichuta@ramb.pl

- faksem na nr.: 44/737 78 00 do dnia 10.05.2019 r. do godz. 1500

 

Nazwa Rozmiar
Załącznik nr 2.pdf 474.63 KB
Załącznik nr 1.pdf 460.13 KB
Załącznik nr 5.pdf 16.11 MB
Załącznik nr 4.pdf 2.84 MB
Załącznik nr 3.pdf 527.44 KB
SIWZ.pdf 3.49 MB
;