Opublikowano: 2019-06-03
Numer postępowania: EZ/230/D/2019/ŁC

Dostawa elementów konstrukcji dla wydłużenia Przenośnika G.63/1

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wytyczne wykonania i odbioru – załącznik nr 4 – formularz oferty który jest integralną częścią Specyfikacji

Oferty częściowe:

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych

Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin i warunki realizacji Zamówienia:

15.07.2019r.

Nazwa Rozmiar
230 d 2019.pdf 3.34 MB
Załącznik nr 1.pdf 460.13 KB
Załącznik nr 2.pdf 474.63 KB
Załącznik nr 3.pdf 6.16 MB
WTWiO.pdf 253.48 KB
Formularz oferty.xlsx 16.99 KB
DOKUMENTACJA.zip 8.10 MB
;