Opublikowano: 2019-07-10
Numer postępowania: EZ/299/D/2019/ŁC

Dostawa elementów zabudowy wibratora wg rys. PWR2019-01.08 dla Wywrotnicy Wagonowej WW2

Termin i warunki realizacji Zamówienia:

30.09.2019r.

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu, sposobu, warunków i zasad wysyłki wyrobów należy przedstawić w dodatkowym załączniku do oferty, o ile nie można ich  wskazać w ofercie.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej na adres: lukasz.cichuta@ramb.pl 

- faksem na nr.: 44/737 78 00 do dnia 20.07.2019 r. do godz. 1500

 

Nazwa Rozmiar
299 d 2019.pdf 3.22 MB
Załącznik nr 3.pdf 527.44 KB
Zał. nr 5 - WTWOiW Wywrotnicy wagonowej _21.06.2019.pdf 2.21 MB
Załącznik nr 1.doc 28.00 KB
Załącznik nr 2.doc 32.50 KB
Załącznik nr 4-Formularz oferty.xlsx 19.13 KB
Zał. nr 6- Wytyczne dla wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych elementów konstrukcyjnych i maszynowych na Projekcie.docx 12.17 KB
;