Opublikowano: 2019-08-09
Numer postępowania: 2603/M/2019/AS

Frezowanie posadzki betonowej na gr. Ok 2cm w ilości 325m2 – preferowana maszyna do wykonania zadania: koparko-ładowarka z frezarką

Niezbędna wizja lokalna na terenie budowy w celu uzgodnienia wszystkich szczegółów technicznych.

 

  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
  • Na wykonawcy spoczywa przygotowanie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia tj. dokumenty szkoleń i badań lekarskich pracowników
  • Podwykonawca ma obowiązek zapoznania się i stosowania do Ramowych zasad organizacji pracy obowiązujących na terenie ruchu PGE Elektrowni Bełchatów – Załącznik nr 3
  • W przypadku gdy w czasie wykonywania robót wystąpi konieczność współpracy z pracownikami Zamawiającego lub innego wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do jej podjęcia.
  • Rozliczenie usługi na podstawie obmiaru wykonywanych robót oraz podpisanego przez przedstawicieli stron protokołu odbioru
  • Rozpoczęcie i wykonanie pracy sukcesywnie z postępem prac i w uzgodnieniu z kierownikiem robót Przemysławem Migała
  • Wydział zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części zamówienia bądź jego zwiększenia o 20%

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 27.09.2019r.  Prace na terenie PGE Elektrownia Bełchatów można prowadzić całodobowo od poniedziałku do piątku, również w dni wolne od pracy po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru Zamawiającego lub głównym użytkownikiem

MIEJSCE DOSTAWY ZAMÓWIENIA Franco budowa –Magazyn składowania wapna - Rogowiec /teren PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anna.sala@ramb.pl do dnia  19.08.2019 r. do godz. 1000

Nazwa Rozmiar
Załącznik nr 1.doc 28.00 KB
Załącznik nr 2.doc 33.00 KB
Załącznik nr 3 - Ramowe zasady organizacji prac.pdf 206.00 KB
Zapytanie o cenę .pdf 1.53 MB
Załącznik nr 4 - odbycie wizji lokalnej.docx 13.49 KB
;