Opublikowano: 2019-02-07
Numer postępowania: EZ/309/D/2019/ŁC

UWAGA termin składania ofert został wydłużony do dnia 18.02.2019r. do godz. 15.30.

 

Usługa odbioru odpadów z wyłączeniem odpadów i złomów stalowych dla RAMB Sp. z o.o. na terenie Bogatyni oraz odkrywki PGE GiEK S.A. KWB Turów

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Usługa odbioru odpadów z wyłączeniem odpadów i złomów stalowych zgodnie
z załącznikiem nr 4 – formularz oferty.
amawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej na adres: lukasz.cichuta@ramb.pl 
- faksem na nr.: 44/737 78 00
do dnia 14.02.2019 r. do godz. 12.
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane,
 

Nazwa Rozmiar
Załącznik nr 1.pdf 460.13 KB
Załącznik nr 2.pdf 474.63 KB
Załącznik nr 3.pdf 527.44 KB
Załącznik nr 4 - na odbiór odpadów z wyłączeniem odpadów i złomów stalowych z terenu Bogatyni.pdf 860.73 KB
SIWZ.pdf 4.10 MB
;