Opublikowano: 2018-04-06
Numer postępowania: EH/65/D/2018/ŁC

Pytania do postępowania.

1. Kontrahent zwrócił się z prośbą zmiany zapisu w paragrafie 2 punkt 2 Projektu Umowy.

Odp. W kwestii zapisów dotyczących podwykonawstwa - informujemy, że podtrzymujemy zapis paragrafu 2 pkt. 2 Projektu Umowy.

2. Kontrahent poprosił o doprecyzowanie o jaką chodzi formę przeszkolenia operatora na obsługę wskaźnika laserowego.

Odp. Wystarczające będzie przeszkolenie od producenta lub dostawcy wskaźnika laserowego zamontowanego na spycharce.

 

UWAGA!. Termin składania ofert został wydłużony do dnia 30.04.2018r.

 

Wynajem jednostek sprzętowych dla zadania nt.: „Obsługa wewnętrznej części Składowiska Lubień” (EH/65/D/2018/ŁC)

1. Zakres przedmiotu zamówienia zawierają Tabela 1 i Tabela 2 SIWZ.

2. Termin realizacji: 24 miesiące od daty podpisania Umowy.

3. Miejsce realizacji: Prace będą wykonywane na terenie PGE GiEK S.A Oddział Elektrownia Bełchatów na terenie składowiska popiołów „Lubień”. Prace należy wykonywać zgodnie z Ramowymi zasadami organizacji prac wykonywanych na terenie Oddziału Elektrowni Bełchatów przez pracowników firm zewnętrznych.

4. Oferty można złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie RAMB Sp. z o.o., Piaski nr 2, 97-400 Bełchatów, w terminie do dnia 16.04.2018 r. do godziny 1500 lub przesłać na powyższy adres.

5. Osoba do kontaktu: Łukasz Cichuta, tel. 609 250 992.

Nazwa Rozmiar
SIWZ.pdf 7.09 MB
Załącznik nr 3.pdf 11.22 MB
Załącznik nr 4.pdf 151.46 KB
Załącznik nr 5.pdf 883.62 KB
Załącznik nr 1.pdf 404.45 KB
Załącznik nr 2.pdf 416.81 KB
;