Opublikowano: 2019-10-01
Numer postępowania: 455/D/2019/RB

Uwaga

Wydłużono termin składania ofert do 15.10.2019

Zmiana terminów realizacji w poz. 1,2,3 13,14,15  do dnia 20.03.2020

Pozostałe poz. termin bez zmian do dnia 18.12.2019r.

Zakup elementów maszynowych do wykonania SNR G.55 / SNR G65(Zespół rozdzielczy) z załącznikiem nr 7.

 1. Elementy wskazane w tabeli wykonać z zabezpieczeniem antykorozyjnym załącznik nr 6

  1. Stal zgodnie z wykazami materiałowymi. Materiały muszą spełniać wymogi normy PN-EN 10025.

  2. Elementy wykonać zgodnie z dokumentacją i WTWIO/01/DJ/Ramb - załącznik nr 5.

  3. Elementy oznaczyć w sposób trwały. Znak twardy na elemencie z numerem projektu zamawiającego, symbolem (dla elementów oznaczonych) oraz symbolem zespołu na skrajnej blasze przyłączeniowej + przywieszka metalowa. Przykładowe oznaczenie przęsło A1: 639-A1-92.01 (gdzie 639 oznacza numer projektu zamawiającego; A1- oznaczenie elementu wg rys.; 92.01- ostatnie 4 cyfry rysunku).

  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli procesu wytwarzania konstrukcji na każdym etapie wykonawstwa zlecenia.

  5. W przypadku wystąpienia konieczności zastosowania dodatkowych materiałów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji i innych ustaleń, konieczna jest akceptacja przez zamawiającego, uzgodniona w formie pisemnej przed ich realizacją. Zleceniobiorca wykona dokumentację powykonawczą „red correx”.

  6. Pozostałe informacje zawiera dokumentacja techniczna i Umowa.

Nazwa Rozmiar
SIWZ.pdf 3.95 MB
Załącznik nr 3 - projekt umowy.pdf 4.37 MB
Załącznik nr 4- regulamin aukcji elektronicznej.pdf 16.11 MB
Załącznik nr 5 - WTWiO.pdf 253.48 KB
Załącznik nr 6 -Technologia malowania.pdf 463.56 KB
Załącznik nr 7 - formularz.pdf 346.34 KB
Załącznik nr 1.doc 32.50 KB
Załącznik nr 2.doc 39.00 KB
Dokumentacja.zip 35.07 MB
Załącznik nr 6 - Formularz.xlsx 31.67 KB
Załącznik nr 6 - Formularz.xlsx 31.67 KB
;