Opublikowano: 2019-04-15
Numer postępowania: EZ/136/D/2019/ŁC

PYTANIA

Proszę o wyjaśnienie wymagań dotyczących odkuwki dla wykonania osi wg rys. M380.100-18-0.01. Na dokumentacji rysunkowej wymagany jest materiał C45 w stanie normalizowanym ( C45+N z atestem ) natomiast zapis w specyfikacji :

 UWAGA: Rodzaj półfabrykatu: Odkuwka swobodnie kuta wg PN-EN-10250-1 w stanie normalizowanym, ulepszonym cieplnie, skórowana.

Naddatki na obróbkę 7 mm/stronę na powierzchniach walcowych i symetrycznie po 7mm na wymiarze długościowym  Świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204, Świadectwo obróbki cieplnej wraz z wykresem przebiegu normalizowania oraz ulepszania cieplnego. Karty pomiarowe powierzchni obrabianych. Gatunek materiału: C45E+QT wg PN-EN-10250-2 Atest.Badania: Ultradźwiękowe wg PN-EN 10228-3. Uwaga: odkuwka musi być oznakowana w sposób trwały numerem wytopu i znakiem wytwórcy. Niedopuszczalna jest jakakolwiek naprawa odkuwki.”

 ODPOWIEDŹ:

Rodzaj półfabrykatu: Odkuwka swobodnie kuta wg PN-EN-10250-1 w stanie normalizowanym, skórowana.

Naddatki na obróbkę 7 mm/stronę na powierzchniach walcowych i symetrycznie po 7mm na wymiarze długościowym.  
Świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204.
Świadectwo obróbki cieplnej z wykresem przebiegu normalizowania.

Protokół badań ultradźwiękowych.

Karty pomiarowe powierzchni obrabianych

Gatunek materiału: C45+N wg PN-EN 10250-2 Atest.

Badania: Ultradźwiękowe wg PN-EN 10228-3.

 

Zakup i dostawa elementów maszynowych do wykonania Bębnów Przenośnika Zbiorczego P 5.1.3 dla PGE GiEK S.A. O/KWB Turów (Odkuwki)

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wytyczne wykonania i odbioru – załącznik nr 4 – formularz oferty który jest integralną częścią Specyfikacji

Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w kopercie. Kopertę należy zamknąć w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej zawartości oraz nienaruszalność do momentu otwarcia. Kopertę należy oznaczyć nazwą Wykonawcy oraz opisać następująco:

RAMB Sp. z o.o.

Piaski nr 2, 97-400 Bełchatów

 

Postępowanie przetargowe, znak: 136/D/2018/ŁC – Zakup i dostawa elementów maszynowych do wykonania Bębnów Przenośnika Zbiorczego P 5.1.3 dla PGE GiEK S.A. O/KWB Turów (Odkuwki)

Oferty można złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie RAMB Sp. z o.o., Piaski nr 2, 97-400 Bełchatów, w terminie do dnia 24.04.2019 r. do godziny 15.00 lub przesłać na powyższy adres.

Nazwa Rozmiar
Załącznik nr 2.pdf 474.63 KB
Załącznik nr 3.pdf 6.73 MB
136 d 2019.pdf 3.66 MB
Oświadczenie osoby niebędącej pracownikiem.pdf 191.72 KB
Załącznik nr 1.pdf 460.13 KB
Załącznik nr 4 - Formularz oferty.xlsx 17.26 KB
;