Opublikowano: 2019-02-07
Numer postępowania: EZ/D/26/2019/ŁC

Uwaga termin składania ofert wydłużony do dnia 18.02.2018r. do godz. 15.

Pytania do postępowania

1. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie wykonania blach wykładzinowych

3014.1359.301-20.01.04 – 154 szt

3014.1359.301-20.01.05 – 14 szt

z blachy typu Hardox 400 zamiast wskazanej na rysunku 34CrMo4 lub HTK 900H gdyż te blachy są nie osiągalne.

 

Odpowiedź - Zamawiający wyraża zgodę na zamianę materiału na blachę Hardox 400.

 

Zakup i dostawa podzespołów do przenośnik P-5.1.3. wg rys. 3014.1406.301d

Zakres przedmiotu Zamówienia:

Zakup i dostawa podzespołów do przenośnik P-5.1.3.  wg rys. 3014.1406.301d
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 – formularz oferty.

Oferty częściowe:
Poz. 1-6 - Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych (na wybrane pozycje nie ilości)
Poz. 7-9 – Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych (wszystkie trzy pozycje oceniane będą całościowo).

Termin i warunki realizacji Zamówienia:
Termin realizacji Zamówienia – do 15.03.2019r.

Miejsce i termin składania ofert oraz miejsce otwarcia ofert:

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu, sposobu, warunków i zasad wysyłki wyrobów należy przedstawić w dodatkowym załączniku do oferty, o ile nie można ich  wskazać w ofercie.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej na adres: lukasz.cichuta@ramb.pl 
- faksem na nr.: 44/737 78 00
   do dnia 14.02.2019 r. do godz. 1500

Nazwa Rozmiar
26 d 2019.pdf 4.37 MB
Załącznik nr 2.pdf 474.63 KB
Załącznik nr 3.pdf 527.44 KB
Załącznik nr 1.pdf 460.13 KB
Załącznik nr 4 WTWiO.pdf 253.48 KB
Blacha ścierna rys. 3014.1359.301-20.01.03.pdf 3.30 MB
Blacha wykładzinowa I rys. 3014.1359.301-20.01.05.pdf 3.67 MB
Blacha wykładzinowa rys. 3014.1359.301-20.01.04.pdf 3.42 MB
Docisk śrubowy (podwójny) rys. ZS10-057.pdf 4.08 MB
Hak kablowy rys. R-2321.pdf 4.24 MB
Korpus rys. ZS10-057-1.pdf 3.82 MB
Poz.2 pręt fi 30 rys. M160.08-18.pdf 1.50 MB
Poz.11 bl.5x35x82 rys. 3014.1359.301-20.01.01.pdf 1.30 MB
DOC220119-009.pdf 55.71 KB
DOC220119-010.pdf 46.75 KB
DOC220119.pdf 25.81 KB
DOC220119-001.pdf 53.43 KB
DOC220119-002.pdf 14.84 KB
DOC220119-003.pdf 62.90 KB
DOC220119-004.pdf 58.09 KB
DOC220119-005.pdf 51.15 KB
DOC220119-006.pdf 37.31 KB
DOC220119-007.pdf 36.99 KB
DOC220119-008.pdf 67.31 KB
Załącznik nr 5 - Formularz.xlsx 16.26 KB
;