Opublikowano: 2019-01-11
Numer postępowania: 468/D/2018/AS

Informujemy iż termin składania ofert w ramach postępowania o nr 468/D/2018/AS na dostawę pomostów pływających zostaje wydłużony nieprzekraczalnie do 31.01.2019r. do godziny 15.00

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

 

Dostawa pomostów pływających na Pompownie Ssp-2Sz/2 oraz Ssp-1Sz/2

L.p.

Opis

Ilość

J.m.

1

PŁYWAK D/RUR FI.225 PE - poz. rys. 63

18

szt

2

TRAP PT-4T6 - poz. rys. 64

4

szt

3

POMOST PŁYWAJĄCY PT-4WP32 - poz. rys. 65

4

szt

4

POMOST PŁYWAJĄCY PT-4DS - poz. rys. 66

4

szt

5

POMOST PŁYWAJĄCY PT-4DM + PTB 1m  - poz. rys. 67

4

szt

6

POMOST PŁYWAJĄCY PT-4ASL + PT-B1M - poz. rys. 68

2

szt

7

POMOST PŁYWAJĄCY PT-4ASP + PT-B1M - poz. rys. 69

2

szt

8

POMOST PŁYWAJĄCY PT-4AM - poz. rys. 70

4

szt

9

TRAP POZIOMY L=6M z elementem mocującym do studni stalowej DN1000 - poz. rys. 71

2

szt

10

OBUDOWA TELESK.D/ZASUW BETA TELEMAX VAG  obudowa teleskopowa dla zasuw BETA (głębokość zabudowy od poz. terenu do góry rury: 1,10 m) ze wskaźnikiem położenia VARIO plus

1

szt

 

Oferty częściowe  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych dotyczy danej pozycji nie ilości.

Oferty wariantowe Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.

Termin realizacji Zamówienia - do 29.03.2019r.

Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie RAMB Sp. z o.o., Piaski nr 2, 97-400 Bełchatów w terminie do dnia 18.01.2019 r. do godziny  15°° lub przesłać na wyżej wymieniony adres. Biuro jest czynne w dni robocze w godzinach od 700 do 1500

Nazwa Rozmiar
Załącznik nr 4 - specyfikacja techniczna.pdf 437.66 KB
Załącznik nr 5.pdf 568.68 KB
SIWZ.pdf 3.34 MB
Załącznik nr 1.pdf 575.51 KB
Załącznik nr 2.pdf 592.51 KB
Załącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf 5.51 MB
Załącznik nr 6 - rysunki.pdf 1.15 MB
;