;

Przetargi

Nazwa zamówienia Numer postępowania Termin składania ofert Data dodania
Dostawa odkuwki matrycowej sworznia fi 125 (EH/7/D/2018/ŁC) EH/7/D/2018/ŁC 2018-02-26 15:00:00 2018-02-20 46
Ogłoszenie nr 26/D/2018/MA na wykonainie instalacji elektrycznych na przenośnikach zgodnie z załączonym SIWZ. 26/D/2018/MA 2018-02-21 10:00:00 2018-02-16 106
Ogłoszenie nr 22/D/2018/MA na materiały elektryczne zgodnie z SIWZ. 22/D/2018/MA 2018-02-22 15:00:00 2018-02-15 165
Ogłoszenie nr 21/D/2018/MA materiały elektryczne zgodnie z załączonym SIWZ. 21/D/2018/MA 2018-02-22 15:00:00 2018-02-15 120
Montaż konstrukcji i komunikacji stacji napędowej przenośnika C-7.12.1 wg rys.3014.1421.301-10.92b na terenie KWB Turów. - EH/12/D/2018/RB EH/12/D/2018/RB 2018-02-28 15:00:00 2018-02-15 117
19/D/2018/AP - Wykonanie i dostawa elementów konstrukcyjnych stacji napędowej przenośnika C-7.12.2 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym. 19/D/2018/AP 2018-02-28 15:00:00 2018-02-15 90
20/D/2018/AP - Wykonanie i dostawa elementów konstrukcyjnych stacji napędowej i zwrotnej przenośnika Z-6.4 BIS wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym. 20/D2018/AP 2018-02-23 15:00:00 2018-02-12 149
Ogłoszenie nr 18/D/2018/MA na przewody elektryczne zgodnie z załączonym SIWZ. 18/D/2018/MA 2018-02-14 15:00:00 2018-02-08 214
Dostawa rur stalowych na zadanie - Odwodnienie powierzchni Pola Szczerców Etap 16 i 17 - KWB Bełchatów 15/D/2018/AS 2018-02-21 15:00:00 2018-02-07 224
Dostawa armatury na zadanie Budowa magazynu gipsu na zwałowisku wewn. KWB Bełchatów 11/D/2018/AS 2018-02-22 15:00:00 2018-02-05 225
Dostawa odlewów ogniw t-650 (EH/4/D/2018/ŁC) EH/4/D/2018/ŁC 2018-02-07 15:00:00 2018-01-29 219
Dostawa odkuwki matrycowej sworznia fi 100x375 (EH/6D/2018/ŁC) EH/6D/2018/ŁC 2018-02-02 12:00:00 2018-01-26 177
Dostawa Przewodów OGŁ - EH/2/D/2018 EH/2/D/2018 2018-03-02 15:00:00 2018-01-24 220
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów przemysłowych, komunalnych i opakowań typu PET z wyłączeniem odpadów i złomów stalowych wytwarzanych w RAMB Sp. z o.o. EH/P398/586/2017/ŁC 2018-01-22 12:00:00 2018-01-15 199
Ogłoszenie nr EH/P389/570/2017/MA na dostawę, montaż i uruchomienie stacji transformatorowo-rozrusznikowej przenośnika Z 8.4 BIS zgodnie z załączonym SIWZ. EH/P389/570/2017/MA 2018-01-19 15:00:00 2018-01-09 325
Ogłoszenie nr EH/P390/571/2017/MA na stację transformotorowo-rozrusznikowe zgodnie z załączonym SIWZ. EH/P390/571/2017/MA 2018-01-22 15:00:00 2018-01-09 313
Dostawa materiałów na zadanie Pompownia N-4 zgodnie z SIWZ EH/P391/572/2017/AS 2018-02-02 13:00:00 2018-01-08 312
Dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby RAMB Sp. z o.o. na 2018 rok (EH/P384/563/2017/ŁC) EH/P384/563/2017/ŁC 2018-01-12 15:00:00 2018-01-04 248
Dostawa materiałów hutniczych - postępowanie EH/P369/536/2017/RH EH/P369/536/2017/RH 2017-12-14 00:00:00 2017-12-14 311
Dostawa odlewów łóż oraz odkuwki sworznia - postępowanie EH/P367/529/2017/RH EH/P367/529/2017/RH 2017-12-19 10:00:00 2017-12-13 279
Postępowanie EH/P356/513/2017/RH EH/P356/513/2017/RH 2017-12-04 14:00:00 2017-11-30 423