Władze Spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

100% udziałów posiada PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 

RADA NADZORCZA

Grzegorz Kodym             – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mirosław Waroch             – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Kołodziejczyk    – Sekretarz Rady Nadzorczej

Łukasz Kasztelowicz       – Członek Rady Nadzorczej

Jan Kupczak                   – Członek Rady Nadzorczej

 

ZARZĄD

Marcin Ławniczek         – Prezes Zarządu

Dariusz Wychowałek     - Wiceprezes Zarządu