Władze Spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

100% udziałów posiada PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

 

RADA NADZORCZA

Grzegorz Kodym             – Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

 

ZARZĄD

Grzegorz Kodym         – Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu RAMB sp. z o.o.