Władze Spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

100% udziałów posiada PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 

RADA NADZORCZA

Grzegorz Kodym          – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tylki Ewelina               – Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Waroch         – Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Kasztelowicz    – Członek Rady Nadzorczej

Jan Kupczak                – Członek Rady Nadzorczej

 

ZARZĄD

Grzesista Dariusz        – Prezes Zarządu

Ławniczek Marcin       – Wiceprezes Zarządu