Jakość

       W firmie obowiązuje System Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnej z normą PN-EN 1090-1+A1:2012 oraz  PN-EN ISO 3834-2:2007.

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) określa wymagania dotyczące oceny zgodności właściwości elementów i zestawów elementów konstrukcyjnych ze stali. ZKP stanowi stałą wewnętrzną kontrolę produkcji prowadzoną na wszystkich etapach realizacji wyrobu
w firmie, co  w następstwie pozwala na oznakowanie wyrobów znakiem CE.

   Dysponujemy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą oraz profesjonalnym parkiem maszynowym gwarantującymi rzetelność oraz niezawodność wykonywanych produktów i usług nawet dla najbardziej wymagających klientów.

         Pracownicy Biura Kontroli Jakości wykonujący badania spoin posiadają certyfikaty kompetencji według normy PN-EN ISO 9712 w zakresie badań nieniszczących stopnia drugiego: VT, MT, PT, UT wydane przez Instytut Spawalnictwa, TÜV Rheinland oraz Urząd Dozoru Technicznego, a także certyfikaty potwierdzające posiadanie kwalifikacji w zakresie projektowania i nadzoru nad wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach stalowych, wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

     Biuro Kontroli Jakości dysponuje sprzętem kontrolno-pomiarowym, niezbędnym do przeprowadzania badań konstrukcji na każdym etapie produkcji i montażu, m.in.: defektoskopy do badań ultradźwiękowych, defektoskopy do badań magnetyczno-proszkowych, grubościomierze ultradźwiękowe, fiberoskop, mierniki do oceny chropowatości powierzchni, mierniki grubości powłok, mierniki do pomiaru warunków atmosferycznych, system laserowy do osiowania zespołów maszyn oraz odbiorniki GPS, niwelatory i tachimetr elektroniczny.

Wyposażenie jest systematycznie uzupełniane o sprzęt najnowszej generacji.

Z poszczególnych etapów prac produkcji konstrukcji stalowej sporządzana jest dokumentacja jakościowa, zawierająca protokoły kontrolne oraz dane wykonanych badań kontrolnych i pomiarowych. Dokumentacja jakościowa obiektu przechowywana jest przez okres 10 lat w archiwum Biura Kontroli Jakości.

;