Certyfikaty

;

 

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji z normą PN-EN 1090-1 - wydany przez TÜV Rheinland

Certyfikat Spawalniczy zgodnie z normą PN-EN 1090-1 dla spawania elementów konstrukcyjnych ze stali
wg EN-1090-2
- wydany przez TÜV Rheinland

Certyfikat spełnienia wymagań jakości w spawalnictwie zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2 – wydany przez TÜV Rheinland

Świadectwo Kwalifikacji do I Grupy Zakładów Dużych zgodnie z normą PN-M-69009 – wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

Certyfikat – System Przenoszenia Oznaczeń Materiałowych – wydany przez TÜV Rheinland.