Certyfikaty

;

 

W RAMB sp. z o.o. jest wdrożony, utrzymywany i doskonalony Zintegrowany System Zarządzania zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, ISO 45001: 2018 w zakresie: wytwarzania, zabezpieczania antykorozyjnego i montażu konstrukcji stalowych; wykonywania, montażu oraz remontów maszyn podstawowych; produkcji i regeneracji płyt gąsienicowych czerpaków i elementów odwodnienia; wykonywania robót budowlanych inżynierii wodnej i lądowej, robót elektrycznych; serwisu i utrzymania ruchu sieci w obiektach.


Potwierdzeniem utrzymania Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest certyfikat PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-ISO 45001:2018 wydany przez UDT-CERT – ważny do 12.07.2024 roku.

Ponadto RAMB sp. z o. o. utrzymuje następujące certyfikaty:

 

–     Certyfikat spełnienia wymagań jakości w spawalnictwie zgodnie z normą

        PN-EN ISO 3834-2 wydany przez TÜV Rheinland. – ważny do 07.04.2023

 

–     Certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji z normą

        EN 1090-1:2009+A1:2011 wydany przez TÜV Rheinland – ważny do 14.06.2022

 

–     Spawalnicze Świadectwo Kwalifikacji EN 1090-2:2008+A1:2011

        wydane przez TÜV Rheinland – ważne do 14.06.2022

 

–     Świadectwo Kwalifikacyjne Nr 65/322/XIII/2020

        wydane przez Instytut Spawalnictwa – ważne do 19.10.2022

 

–     Certyfikat Systemu Przenoszenia Oznaczeń Materiałowych

       wydany przez TÜV Rheinland – ważny do 22.12.2021.