Opublikowano: 2022-08-05
Numer postępowania: 309/D/2022/ŁC

Termin składania ofert wydłużony do dnia 10.08.2022r do godz. 12.00

Postępowanie 309/D/2022/ŁC - Napędy zasuw wg. dokumentacji

Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres lukasz.cichuta@ramb.pl lub dostarczyć w formie papierowej na adres: RAMB sp. z o.o Piaski nr 2, gm. Kleszczów, 97-400 Bełchatów do Sekretariatu Zamawiającego w terminie do dnia 09.08.2022r. do godziny 15:00. W temacie oferty należy napisać Postępowanie przetargowe nr 309/D/2022/ŁC - Napędy zasuw.

Nazwa Rozmiar
SIWZ 309D2022ŁC.pdf 1001.77 KB
Oświadczenie osoby niebędącej pracownikiem.docx 65.16 KB
Załączniki nr 4 Formularza.xlsx 12.92 KB
;