Opublikowano: 2020-02-03
Numer postępowania: 26/D/2020/MZ

 26/D/2020/MZ - " Dostawa materiałów - remont posadzki w technologii żywic epoksydowych"

Przedmiotem zamówienia jest:

                               TABELA NR 1 – CAŁOŚCIOWO:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Żywica epoksydowa  SIKAFLOOR 161  opk. 30k - 2 340,00

2. Żywica  epoksydowa SIKAFLOOR 264  RAL 1000  opk 30kg - 1 140,00 kg 

3. Powłoka  SIKACOR EG-5  op.10kg  RAL 9003 - 1,00 opk

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       TABELA NR 2 – CAŁOŚCIOWO:

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Uszczelniacz SIKAFLEX PRO 3 WF 600ML PUR - 48,00szt 

2.  Grunt Sika Primer 3N opk. 1L - 1,00 L

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                      TABELA NR 3 – CAŁOŚCIOWO:

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Piasek kwarcowy 0,4-0,8mm op.25kg - 6 000,00 kg

Możliwość składania ofert częściowych – tak – dotyczy tabel

Możliwość składania ofert wariantowych - nie

Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres marcin.zimoch@ramb.pl  w terminie do dnia 06.02.2020r. do godziny 13:00. W temacie oferty należy napisać:
Postępowanie przetargowe nr  26/D/2020/MZ - " Dostawa materiałów - remont posadzki w technologii żywic epoksydowych"

Nazwa Rozmiar
26 siwz.pdf 1.21 MB
26 zal 1.pdf 82.18 KB
26 zal 2.pdf 39.95 KB
OnePlace.pdf 16.11 MB
;