Opublikowano: 2021-05-27
Numer postępowania: 105/D/2021/RB

Wydłużono termin składania ofert do 16.06.2021 godz. 12:00

Poprawiono dokumentację w poz. 2  (proszę o ponowne przesłanie Oświadczenia )

Pytania i odpowiedzi  do postępowania

Proszę  o zgodę na wykonanie:

a)  tulei  labiryntowej rys. M301.02-26.0.07b  (- 2szt ) z blachy o gr. 60 gat. S355J2     Odp. zgoda

b )  pokrywy wyk.L,S rys. M300.02-26-0.01d z blachy o gr. 70 gat. S355J2       odp. zgoda

c )  dennicy rys. 22-054/T (- 2szt ) z blachy o gr. 70 gat. S355J2     odp. Zgoda

 

Hasło do dokumentacji  po przesłaniu oświadczenia na adres meilowy rafal.bednarek@ramb.pl

Oświadczenie o zachowaniu poufności

osoby niebędącej pracownikiem

RAMB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dostawa bębna nienapędowego i odchylającego nr 4 - formularz

 1. Elementy wykonać z zabezpieczeniem antykorozyjnym - załącznik nr 7

 2. Stal zgodnie z wykazami materiałowymi. Materiały muszą spełniać wymogi normy PN-EN 10025.

 3. Elementy wykonać zgodnie z dokumentacją i WTWIO/01/DJ/Ramb - załącznik nr 5.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli procesu wytwarzania konstrukcji na każdym etapie wykonawstwa zlecenia.

 5. W przypadku wystąpienia konieczności zastosowania dodatkowych materiałów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji i innych ustaleń, konieczna jest akceptacja przez zamawiającego, uzgodniona w formie pisemnej przed ich realizacją. Zleceniobiorca wykona dokumentację powykonawczą „red correx”.

 6. Pozostałe informacje zawiera dokumentacja techniczna i Umowa.

 1. OFERTY CZĘŚCIOWE

  1. Możliwość składania ofert częściowych – tak

 2. OFERTY WARIANTOWE

  1. Możliwość składania ofert wariantowych - nie

 

Nazwa Rozmiar
SIWZ 105 D 2021 RB.pdf 804.57 KB
Załącznik nr 1.pdf 47.62 KB
Załącznik nr 2 - projekt umowy.pdf 1.72 MB
Załącznik nr 3.pdf 46.22 KB
Załącznik nr 4 - formularz.pdf 56.46 KB
Załącznik nr 7 - Technologia zabezp. antykorozyjnego KWB Turów.pdf 254.72 KB
Załącznik nr - WTWiO.pdf 253.48 KB
Załączniki nr 4- Formularz.xlsx 1.27 MB
Załącznik nr - Oświadczenie osoby niebędącej pracownikiem.docx 65.16 KB
;