Opublikowano: 2021-05-28
Numer postępowania: 109/D/2021/RB

Uwaga

Przesunięto termin składania ofert do 21.06.2021 godz. 12:00

Dopuszczono wykonanie osłon z blachy o grubości 0,6mm i 0,8 mm 

dopuszczamy osłony o długości 1064 i 1292mm jak w dokumentacji.

Osłony oraz elementy mocujące muszą być zgodne z dokumentacją.

Termin realizacji nieprzekraczalny 14 tyg. od zamówienia.

Porawiono formularz

Przesunięto termin skłdania ofert do 16.06.2021 godz. 14:00

zmiana terminu składania ofert do 14.06.2021 godz. 12:00

Dostawa osłon przeciwdeszczowych zgodnie załącznikiem nr 4 - formularz

  1. Osłony przeciwdeszczowe wykonać wg rys 229.181.000.2 poz.3 i 229.182.000.1 poz.3 wraz z elementami mocującymi osłonę do konstrukcji.

  2. 2) Osłony przeciwdeszczowe wraz z elementami mocowania należy dostarczyć w jednakowych arkuszach o długości około L=1292/ lub L= 1064 mm z odchyłką 0,02mm. Całkowita długość krycia dostarczonych osłon przeciwdeszczowych wynosi 2560 m netto . Podana długość całkowita osłon przeciwdeszczowych nie zawiera wymaganego naddatku na złącza. Schemat montażu został przedstawiony na rysunkach.

  3. Należy zapewnić możliwość zwiększenia zamówienia osłon przeciwdeszczowych wraz elementami mocującymi o 3% , w wymaganym terminie dostaw.

  4. Materiał osłon przeciwdeszczowych: stal S320GD o grubości 0.8 mm, ocynkowana ogniowo wg normy DIN 59231 o grubości zabezpieczenia antykorozyjnego minimum 20 μm. Elementy należy dostarczać kompletami wraz z osłonami.

  5. Elementy mocujące osłonę do konstrukcji wskazanej na w/w rysunkach należy wykonać ze stali nierdzewnej lub ocynkowane ogniowo wg normy DIN 59231 o grubości zabezpieczenia antykorozyjnego minimum 20 μm. Elementy należy dostarczać kompletami wraz z osłonami.

  6. Osłony przeciwdeszczowe wraz z elementami mocującymi będą zabudowane nad przenośnikami węglowymi (węgiel brunatny) i muszą spełniać warunki normy PN-G-46610:2012 Górnictwo odkrywkowe, zgodnie z obowiązującymi aktualizacjami.

  7. Osłony wraz z elementami mocującymi należy przetransportować pod adres, wskazany przez zmawiającego.

  8. Warunki gwarancji 36 miesięcy od daty dostawy.

  9. Wymagane dokumenty odbiorowe należy dostarczyć w języku polskim: atesty materiałowe, świadectwa jakości, deklarację zgodności i kartę gwarancyjną na dostarczone elementy obejmujące również powłokę antykorozyjną.

  10. W ofercie należy przedstawić:

- długość osłon,

- ilość osłon zapewniającą całkowitą długość krycia,

- sposób mocowania osłon do konstrukcji,

- sposób realizacji dostaw, ilość partii i terminy dostaw.          

Nazwa Rozmiar
SIWZ 109 D 2021 RB.pdf 654.36 KB
Załącznik nr 1.pdf 59.16 KB
Załącznik nr 2 - projekt umowy.pdf 1.69 MB
Załącznik nr 3.pdf 47.86 KB
Załącznik nr 4 - poprawiony formularz .pdf 53.62 KB
Rys. 229 182 000 1 - zabudowa osłon na segmentach trasy wysokiej.PDF 355.84 KB
Rys. 229 181 000 2 - zabudowa osłon na członie powtarzalnym).PDF 226.21 KB
Załączniki nr 4- Formularz.xlsx 1.27 MB
;