Opublikowano: 2018-05-16
Numer postępowania: 113/D/2018/AP

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów malarskich zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy gwarancyjnej oraz autoryzowany nadzór nad malowaniem powierzchni referencyjnych.

Okres obowiązywania umowy 12 miesięcy.

Termin składania ofert: 30.05.2018 r. do godziny 15°°

Ofertę należy przygotować zgodnie z załączoną dokumentacją.

 

Nazwa Rozmiar
Załącznik nr 2.pdf 523.55 KB
Załącznik nr 3 - projekt umowy.pdf 7.69 MB
SIWZ.pdf 3.23 MB
Załącznik nr 1.pdf 511.10 KB
Załącznik nr 4 Formularz ofertowy.xlsx 21.79 KB
;