Opublikowano: 2021-06-02
Numer postępowania: 116/D/2021/RB

Termin składania ofert został wydłużony do 16.06.2021

Dostawa wózków jezdnych zgodnie załącznikiem nr 4 - formularz

L.p.

Nazwa rysunku / elementu

Ilość

JM

1

Wózek jezdny - rozstaw L= 440mm wg. rys. M10.22.001 - 03.03; Zabezpieczyć antykorozyjne wg. technologii KWB Bełchatów zestawem IVa.

24

szt

  1. Elementy wykonać z zabezpieczeniem antykorozyjnym - załącznik nr 5

  2. Stal zgodnie z wykazami materiałowymi. Materiały muszą spełniać wymogi normy PN-EN 10025.

  3. Elementy wykonać zgodnie z dokumentacją i WTWIO/01/DJ/Ramb - załącznik nr 2.

  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli procesu wytwarzania konstrukcji na każdym etapie wykonawstwa zlecenia.

  5. W przypadku wystąpienia konieczności zastosowania dodatkowych materiałów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji i innych ustaleń, konieczna jest akceptacja przez zamawiającego, uzgodniona w formie pisemnej przed ich realizacją. Zleceniobiorca wykona dokumentację powykonawczą „red correx”.

  6. Pozostałe informacje zawiera dokumentacja techniczna i Umowa.

Nazwa Rozmiar
SIWZ.pdf 710.86 KB
Załącznik nr 1.pdf 67.27 KB
Załącznik nr 3.pdf 63.20 KB
Załącznik nr 4 - Formularz.pdf 118.59 KB
Załącznik nr - WTWiO.pdf 253.48 KB
Załącznik -Technologia malowania.pdf 463.56 KB
Załączniki nr 4- Formularz.xlsx 1.27 MB
Dokumentacja.zip 2.72 MB
;