Opublikowano: 2018-02-12
Numer postępowania: 20/D2018/AP

  1. Zakres przedmiotu zamówienia:

    Wykonanie i dostawa elementów konstrukcyjnych stacji napędowej i zwrotnej przenośnika zwałowego Z-6.4BIS wraz
    z zabezpieczeniem antykorozyjnym zgodnie z załączonym SIWZ.

  2. Termin realizacji : Preferowany termin realizacji Zamówienia : do 06.04.2018r
  3. Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
  4. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  do  dnia  23.02.2018 r. godz. 15.00

Nazwa Rozmiar
Załącznik nr 9 - Wzór gwarancji bankowej .pdf 191.89 KB
załącznik nr 10 - Wzór gwarancji ubezpieczeniowej.pdf 177.37 KB
załącznik nr 11- Oświadczenie osoby niebędącej pracownikiem.pdf 191.72 KB
SIWZ.pdf 3.11 MB
Załącznik nr 1.pdf 298.93 KB
Załącznik nr 2.pdf 229.95 KB
załącznik nr 3 - projekt umowy.pdf 6.29 MB
Załącznik nr 4 - wykaz elementów do wykonania i dostawy.pdf 225.15 KB
Załącznik nr 5 -Warunki techniczne WTWiO z 12.12.2017 (2).pdf 1.99 MB
Załącznik nr 6 - Technologia zabezpieczenia antykorozyjnego.pdf 2.14 MB
Załącznik nr 7 - Dodatkowe informacje dotyczące wykonania .pdf 434.86 KB
Załącznik nr 8 - formularz ofertowy.pdf 355.75 KB
;