Opublikowano: 2023-08-01
Numer postępowania: 258/D/2023/IO

AKTUALIZACJA Z DNIA 11.08.2023 r. 

Do postępowania wpłynęły uwagi do projektu umowy.

Poniżej załączono odpowiedzi na przesłane uwagi. Składajac ofertę należy się z nimi zapoznać, zaparafować i dołączyć do oferty.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALIZACJA Z DNIA 07.08.2023 R. 

Do postępowania wplynęła prośba o wydłużenie terminu składnia ofert do dnia 16.08.2023 r.

Odpowiedź: Wyrażono zgodę na wydłużenie składania ofert do dnia 16.08.2023 r. do godz. 15:00.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

258/D/2023/IO - Wynajem ciągników siodłowych z dłużycami  wraz z kierowcą.

 

Termin składania ofert do dnia 11.08.2023 r. do godz. 10:00.

Nazwa Rozmiar
SWZ 258 D 2023 IO.pdf 1.36 MB
Załącznik nr 2 - Projekt umowy.pdf 500.11 KB
Stanowisko RAMB - odpowiedzi do uwag..pdf 130.84 KB
TABELA_kategorii_zezwole_i_opat nowa.pdf 107.87 KB
;