Opublikowano: 2023-09-07
Numer postępowania: 302/D/2023/RB

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa odlewów kołnierzy ø100 oraz ø150 do przewodów tłocznych.

Lp.

Nazwa materiału

Ilość

Jm.

1.

Odlew z materiału 230÷450W PN-ISO 3755:1994 do wykonania kołnierza z wpustem ø100 wg rys. 7 111 101 7

480

szt.

2.

Odlew z materiału 230÷450W PN-ISO 3755:1994 do wykonania kołnierza z wypustem ø100 wg rys. 7 111 102 6

480

 

szt.

3.

Odlew z materiału 230÷450W PN-ISO 3755:1994 do wykonania kołnierza z wpustem ø150 wg rys. 7 121 101 7

430

 

szt.

4.

Odlew z materiału 230÷450W PN-ISO 3755:1994 do wykonania kołnierza z wypustem ø150 wg rys. 7 121 102 5

430

 

szt.

Wymagania techniczne

4.1 Gatunek materiału: 230-450W PN-ISO 3755:1994 (Atest).

4.2. Klasa dokładności CT11 wg PN-ISO 8062.

4.3. Klasa jakości S4V4 wg DIN 1690.

4.4. Warunki techniczne dostawy wg PN-EN 1559-1; PN-EN 1559-2.

4.5. Świadectwo odbioru 3.1 wg EN 10204 (w każdym ateście powinny być wpisane numery odlewów wraz   z przyporządkowanymi do nich numerami wytopów).

4.6. Wszelkie ślady w nadlewach i wlewach należy usunąć do zera poprzez obróbkę skrawaniem lub szlifowanie. Ponadto otwory przelotowe walcowane, a średnica zewnętrzna odlewu oraz promień R40 i R12 muszą być wykonane z takim naddatkiem, aby można było zabielić (obróbka zgrubna Ra40).

4.7. Każdy odlew zostanie trwale oznakowany przez Wykonawcę twardym znakiem i numerem wytopu umożliwiającym jego identyfikacje z atestem.

4.8. Miejsce cechowania: powierzchnia nieobrabiana.

4.9. Gwarancja 24 miesiące.    

4.10. Pozostałe wymagania zawarte są w umowie.                                                       

Nazwa Rozmiar
SWZ 302_D_2023_RB.pdf 1.25 MB
Załącznik nr 1.pdf 58.31 KB
Załącznik nr 2- projekt umowy.pdf 1.92 MB
Załącznik nr 3.pdf 44.84 KB
Załącznik nr 4.pdf 70.42 KB
Załącznik nr 5- formularz.pdf 63.99 KB
Kołnierz fi100 i fi150.pdf 869.39 KB
Załączniki nr 5 – Formularz.xlsx 1.27 MB
;