Opublikowano: 2023-09-07
Numer postępowania: 303/D/2023/RB

 Uwaga 

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1.

Z powodu braku możliwości wykonania u producenta rur z podanymi przez Państwo tolerancjami długości pojedynczej rury, składamy wniosek o rozszerzenie tolerancji długości pojedynczej rury na :

  1. fi 33,7 x 2,9 x L=6 000 (+100/0) gat. P235TR2 w ilości 600 mb (100 szt.)

  2. fi 33,7 x 2,9 x L=11 000 (+100/0) gat. P235TR2 w ilości 8250 mb (750 szt.) Odpowiedź. Brak zgody na dodatkowe tolerancje długości (tolerance zgodne SWZ)

Pytanie 2.

Składamy wniosek o podanie tolerancji ilościowej w wysokości +/-5% ilości wymaganej przez Zamawiającego dla poszczególnych pozycji.

Odpowiedź. Brak zgody na dodatkowe tolerancje ilości. (Ilość rur zgodna SWZ)

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa rur na przewody tłoczne.

1.Rura b/sz.  ø33,7 x 2,9    L = 6 000 (+50)⁄0 ;      R35/P235TR1/TR2; PN-EN 10216-1  100 szt          600 mb

2. Rura b/sz. ø33,7 x 2,9   L = 11 000 (+50)⁄0 ;      R35/P235TR1/TR2; PN-EN 10216-1   750 szt       8 250 mb

3.Rura b/sz. ø108 x 5    L = 6 000 (+50)⁄(-50);     R35/P235TR1/TR2; PN-EN 10216-1   50 szt        300 mb

4.Rura  b/sz. ø108 x 5    L = 11 000 (+50)⁄(-50);   R35/P235TR1/TR2; PN-EN 10216-1    400 szt    4 400 mb

5.Rura b/sz. ø159 x 5,6   L =   6 000 (+50)⁄(-50);   R35/P235TR1/TR2; PN-EN 10216-1   50 szt      300 mb

6.Rura b/sz. ø159 x 5,6   L = 11 000 (+50)⁄(-50);   R35/P235TR1/TR2; PN-EN 10216-1      350 szt      3 850 mb

Wymagania techniczne

4.1. Każda rura fi 108, fi 159 musi posiadać oryginalny nadruk wytopu

4.2. Atest 3.1 wg EN 10204

4.3. 10% każdej partii zostanie poddane badaniom na skład chemiczny, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego składu cofnięta zostanie cała partia dostarczonych odlewów, a kosztami badania zostanie obciążony Dostawca.         

4.4. Pozostałe wymagania zawarte są w umowie. 

 

Nazwa Rozmiar
SWZ 303_D-2023_RB.pdf 1.19 MB
Załącznik nr 1.pdf 56.44 KB
Załącznik nr 2 - projekt umowy.pdf 1.89 MB
Załącznik nr 3.pdf 45.11 KB
Załącznik nr 4.pdf 69.30 KB
Załącznik nr 5- Formularz.pdf 66.47 KB
Załączniki nr 5 – Formularz.xlsx 1.27 MB
;