Opublikowano: 2023-09-11
Numer postępowania: 314/D/2023/RB

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mechanizmu zwodzenia wysięgnika załadowczego oraz zespołu zwodzenia wysięgnika urabiającego do koparki popiołowej.

 

L.p.

Nazwa rysunku / elementu

lość

JM

1

"MECHANIZM ZWODZENIA WYŚIEGNIKA ZAŁADOWCZEGO
ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ NR 40690_444,0 KG/KPL"

1

kpl

2

"ZESPÓŁ ZWODZENIA WYSIĘGNIKA URABIAJĄCEGO
ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ NR 40921_981,0 KG/KPL"

1

kpl

Wymagania techniczne:

1.    Elementy wykonać w pełnej antykorozji zgodnie z warunkami wykonywania prac antykorozyjnych obowiązujących w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów.

2.    Numer projektu zamawiającego Z6AN/02757-02-01

3.    Stal zgodnie z wykazami materiałowymi. Materiały muszą spełniać wymogi normy PN-EN 10025.

3.    Wymagana dokumentacja odbiorowa zgodnie z pkt. 8 WTWiO/01/DJ/RAMB oraz zgodnie z wymogami technicznymi inwestora i warunkami WTWiO.            

6.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli procesu wytwarzania konstrukcji na każdym etapie  wykonawstwa zlecenia.

7.    Zabezpieczenie, dostawa i transport elementów z załącznika nr 5  jest po stronie wykonującego – PGE GiEK S.A. El. Turów – plac budowy, osoba dozoru tel. 609 160 042 lub tel. 885 115 922

8.    Uwzględnić wszystkie uwagi i zmiany zawarte na dostarczonej dokumentacji technicznej.

9.    W przypadku wystąpienia konieczności zastosowania dodatkowych materiałów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji i innych ustaleń, konieczna jest akceptacja przez zamawiającego, uzgodniona w formie pisemnej przed ich realizacją.

10. Pozostałe wymagania zawarte są w umowie.       

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji 16.02.2024 r.

Wymagany termin płatności – 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, oraz pozytywnego odbioru).

Wraz z dostawą Dostawca dostarczy: dowody dostawy w 2 egzemplarzach, oraz dokumentację jakościową w języku polskim zgodnie z pkt. 8 WTWiO/01/DJ/RAMB  w wersji elektronicznej oraz papierowej 2klpl. zawierającej następujące dokumenty:

  1. deklarację zgodności  wykonania zgodnie z zamówienie i dokumentacją techniczną,
  2. kartę gwarancyjną;
  3. wykaz zastosowanych materiałów wraz z załączonymi świadectw odbioru 3.1 wg PN-EN 10204,  atestami materiałowymi  na wszystkie zastosowane materiały z przyporządkowaniem ich do pozycji rysunkowych.
  4. karty pomiarowe z wymiarów tolerowanych,
  5. karty pomiarowe z pomiaru twardości  zgodnie z wymaganiami  podanymi w DT
  6. protokół zabezpieczenia antykorozyjnego wraz z atestami zastosowanych farb.

Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres rafal.bednarek@ramb.pl  w terminie do dnia 25.09.2023r. do godziny 12:00. W temacie oferty należy napisać Postępowanie przetargowe nr 314/D/2023/RB – „Dostawa mechanizmu zwodzenia wysięgnika załadowczego oraz zespołu zwodzenia wysięgnika urabiającego do koparki popiołowej”

                                                              

Nazwa Rozmiar
Dokumentacja.zip 6.85 MB
SWZ 314_D_2023_RB.pdf 1.19 MB
Załącznik nr 2 - projekt umowy.pdf 1.90 MB
Załącznik nr 1.pdf 57.98 KB
Załącznik nr 3.pdf 45.70 KB
Załącznik nr 4.pdf 71.39 KB
Załącznik nr 5.pdf 56.77 KB
40400 WARUNKI TECHNICZNE.pdf 1.53 MB
RAMB Kolorystyka malowania.pdf 120.48 KB
WTWiO_01_DJ_RAMB -.pdf 278.58 KB
Załączniki nr 5 – Formularz.xlsx 1.27 MB
;