Opublikowano: 2023-09-12
Numer postępowania: 315/D/2023/RB

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa el. maszynowych (łoże, sworzeń, pręty, hak kablowy)

L.p.

Nazwa rysunku / elementu

lość

JM

Termin realizacji

1

Sworzeń wg rys. 14-16-PT-044-02b

2468

szt.

do 29.03.2024r.

2

Łoże wg rys. 14-16-PT-044-01b

1234

szt.

300 szt. - 16.02.2024r.
- 300 szt. – 01.03.2024r.
- 300 szt. – 15.03.2024r.
- 334 szt. – 29.03.2024r.

3

Pręt Ø 30-157 wg rys. M162.22-18 poz. 12

1460

szt.

29.12.2023r.

4

Pręt Ø 30-157 wg rys. M162.12-18-1/I poz. 2

584

szt.

29.12.2023r.

5

Hak kablowy wg rys. R-2321

1460

szt.

29.12.2023r.

Wymagania techniczne:

1.    Elementy wykonać bez zabezpieczenia antykorozyjnego.

2.    Numer projektu zamawiającego Z6AN/02743-01-01

3.    Stal zgodnie z wykazami materiałowymi. Materiały muszą spełniać wymogi normy PN-EN 10025.

3.    Wymagana dokumentacja odbiorowa zgodnie z pkt. 8 WTWiO/01/DJ/RAMB

6.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli procesu wytwarzania konstrukcji na każdym etapie  wykonawstwa zlecenia.

7.    Zabezpieczenie, dostawa i transport elementów z załącznika nr 5  jest po stronie dostawcy – Magazyn Centralny RAMB,  97-427Rogowiec

8.    Uwzględnić wszystkie uwagi i zmiany zawarte na dostarczonej dokumentacji technicznej.

10. Pozostałe wymagania zawarte są w umowie.        

  1. OFERTY CZĘŚCIOWE
    1. Możliwość składania ofert częściowych – tak na pozycje
  2. OFERTY WARIANTOWE
    1. Możliwość składania ofert wariantowych – nie

Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres rafal.bednarek@ramb.pl  w terminie do dnia 26.09.2023r. do godziny 12:00. W temacie oferty należy napisać Postępowanie przetargowe nr 315/D/2023/RB – „Dostawa el. maszynowych (łoże, sworzeń, pręty, hak kablowy)"

                                                                                 

Nazwa Rozmiar
Dokumentacja.zip 1.27 MB
Załączniki nr 5 – Formularz.xlsx 1.27 MB
Załącznik nr 2 - projekt umowy.pdf 1.77 MB
Załącznik nr 4.pdf 68.30 KB
Załącznik nr 3.pdf 44.91 KB
Załącznik nr 1.pdf 57.64 KB
Załącznik nr 5 - formularz.pdf 64.07 KB
SWZ 315_D_2023_RB.pdf 1.17 MB
;