Opublikowano: 2023-09-19
Numer postępowania: 324/D/2023/RB

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Dostawa drutów rdzeniowych wg DIN 8555 Corodur zgodnie z formularzem

Lp

Nazwa materiału

Ilość

JM

1

DRUT SPAWALNICZY CORODUR 250K Ø  2,0 mm (BECZKA 250 kg)

2000

kg

2

DRUT SPAWALNICZY CORODUR C 61  Ø  2,0 mm (BECZKA 300 kg)

1500

kg

Firma składająca ofertę na drut równoważny zobowiązana jest do wypełnienia tabel składu chemicznego oraz twardości.

Warunki dostawy określone przez Zamawiającego:

1.    Do każdej dostawy wymagany atest 2.2 wg EN 10204:2006

2.    Dla każdej szpuli/beczki z drutem wymagany jest opis zawierający minimum następujące informacje: nazwę wytwórcy, symbol i średnicę drutu, nr partii wyrobu oraz rzeczywistą wagę netto.

3.    Transport drutu od dostawcy do magazynu Zamawiającego na koszt Dostawcy.      

  1. OFERTY CZĘŚCIOWE

Możliwość składania ofert częściowych – tak na pozycje

  1. OFERTY WARIANTOWE

Możliwość składania ofert wariantowych – tak (firma składająca ofertę na drut równoważny zobowiązana jest do wypełnienia tabel składu chemicznego oraz twardości).

Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres rafal.bednarek@ramb.pl lub dostarczyć w formie papierowej na adres: RAMB sp. z o.o Piaski nr 2, gm. Kleszczów, 97-400 Bełchatów do Sekretariatu Zamawiającego w terminie do dnia 26.09.2023r. do godziny 12:00. W temacie oferty należy napisać Postępowanie zakupowe nr 324/D/2023/RB - Dostawa drutów rdzeniowych wg DIN 8555 Corodur.

         

Nazwa Rozmiar
SWZ 324_D_2023_RB.pdf 790.23 KB
Załącznik nr 3.pdf 69.90 KB
Załącznik nr 2.pdf 45.40 KB
Załącznik nr 1.pdf 58.41 KB
Załącznik nr 4 formularz i tabela składu chemicznego, twardości.pdf 131.08 KB
Załączniki nr 4 Formularz i tabela składu chemicznego , twardości.xlsx 19.21 KB
;