Opublikowano: 2022-09-07
Numer postępowania: 356/D/2022/RB

Wydłużono termin składania ofert do 15.09.2022 godz .12:00

Termin realizacji zamówienia do 22.12.2022

Przedmiotem zamówienia są materiały zawarte w załączniku nr 5 – Formularz

Lp

Nazwa materiału/ towaru/ usługi _ Wyszczególnienie

Ilość

JM

1

Wieniec( półwyrób  -  naddatek na obróbkę skrawaniem)  wg rys.415  152 100 5  PN-EN 10250

3

 szt.

2

Piasta( półwyrób  -  naddatek na obróbkę skrawaniem) wg rys.415 152 100 5           PN-EN 10250

3

 szt.

 

  1. Wymagana dokumentacja odbiorowa zgodnie z pkt.8 WTWiO/01/DJ/RAMB. 

  2. Oznaczyć w sposób trwały nr projektu:  03033/ TZK

Nazwa Rozmiar
4151521005-ARK1.PDF 307.83 KB
Załącznik nr 4- WTWiO.pdf 253.48 KB
Załącznik nr 3 - projekt umowy.pdf 2.22 MB
Załącznik nr 5 formularz.pdf 51.48 KB
SIWZ 356 D 2022 RB.pdf 784.89 KB
Załącznik nr 1.pdf 57.41 KB
Załącznik nr 2.pdf 44.37 KB
Załączniki nr 5 Formularz.xlsx 14.78 KB
;