Opublikowano: 2021-11-24
Numer postępowania: 368/D/2021/MZ

AKTUALIZACJA Z DNIA 25.11.2021r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE WYDŁUŻONY DO DNIA 30.11.2021r do godz. 13.00.

368/D/2021/MZ - "Dostawa materiałów budowlanych"

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zgodnie z Załącznikiem nr 4 – Formularzem ofertowym.

Możliwość składania ofert częściowych - tak

Możliwość składania ofert wariantowych - tak

Zamówienie należy zrealizować w terminie do: 31.12.2021 

Miejsce dostawy/realizacji przedmiotu zamówienia: Magazyn Centralny RAMB, ul. Transportowa, 97-427 Rogowiec

Kontakt w sprawach technicznychJanusz Koch, w godzinach 7.00 - 15.00 w dni robocze tel.: 44-737-36-40, tel. kom: 609-231-479,  e-mail: janusz.koch@ramb.pl

Ofertę w formie skanu należy przesłaćna adres marcin.zimoch@ramb.pl w terminie do dnia 26.11.2021r. do godziny 13.00 .W temacie oferty należy napisać  Postępowanie przetargowe nr 368/D/2021/MZ - "Dostawa materiałów budowlanych" zgodnie z SIWZ.

 

 

Nazwa Rozmiar
368_D_2021_MZ SIWZ.pdf 773.51 KB
368 zał nr 1.pdf 43.54 KB
368 zał nr 2.pdf 20.81 KB
368 zał nr 3.pdf 43.34 KB
OnePlace.pdf 16.11 MB
Załącznik nr 4 - Forlumarz ofertowy.docx 23.56 KB
;