Opublikowano: 2022-11-14
Numer postępowania: 452/D/2022/RB

Pytania i odpowiedzi akt. 22.11.2022

1. czy akceptujecie  dostawę odkuwki sworznia do rys.MM91.005-06

załączam szkic? Odp. Brak zgody

2. czy akceptujecie podzielenie dostawy sworzni na dwa terminy

I dostawa do 3.II.2023

II dostaw za miesiąc. Odp. pozostają terminy z postępowania.

Pytania i odpowiedzi

1. Kiedy jest możliwe udzielenie zamówienia ?

1.Odp. Zamówienie firma otrzyma po zakończeniu postępowania od 1- do 4 tyg. na tym etapie postępowania nie jesteśmy udzieliś precyzyjnego terminu.

2. Czy jest możliwe wydłużenie terminu realizacji dla pierwszej i drugiej dostawy. Jeżeli tak , to  w dniu 16.11.2022 podam możliwy do dotrzymania termin dostawy

2. Odp. Brak możliwości wydłużenia terminu realizacji, są to terminy ostateczne.

3. Proponujemy wykonanie odkuwki jak w załączniku - Rys. odkuwki 118134. Czy takie wykonanie jest akceptowalne przez RAMB

3 Odp. Po analizie rysunku jest możliwe -  ale musi to być odkuwka matrycowa przy zachowaniu wymagań obróbki cieplnej i parametrów dostawy dla odkuwki matrycowej sworznia wg naszych wymagań załączonych w SIWZ

4. Odkuwka sworznia fi63/224. Czy jest możliwe wydłużenie terminu dostawy dla pierwszej dostawy, tzn. 100 szt w terminie do 12 tygodni od daty zamówienia ( w postępowaniu jest 10 tygodni)

4. Odp. Brak możliwości wydłużenia terminu realizacji, są to terminy ostateczne.

5. Czy jest możliwe zaoferowanie tylko pozycji 2, tj. 682 szt sworzni fi63/224 w przypadku braku Państwa zgody na wydłużenie terminów dla pozycji  sworzeń FI100x375.

5. Odp. TAK  pkt 6 SIWZ - OFERTY CZĘŚCIOWE  6.1 Możliwość składania ofert częściowych – tak na pozycje.

Przedmiotem zamówienia są materiały zawarte w załączniku nr 5 – Formularz

L.p.

Nazwa rysunku / elementu

Ilość

JM

Termin realizacji

1

Rodzaj półfabrykatu: Odkuwka matrycowa sworznia Ø100x375 wg PN-EN 10254 w stanie normalizowanym i zmiękczonym do twardości max. 241HB.  Klasa tolerancji wykonania F. Świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204.                                              Rodzaj obróbki: Normalizowanie i zmiękczanie.                                                                                                            Gatunek: 34CrNiMo6+QT wg PN-EN 10083-1 atest. Badania: Odkuwka badana ultradźwiękowo na paskach kontrolnych wg PN-EN 10228-3, klasa jakości trzecia.  Wymiar półfabrykatu: Wg załączonego rys. 411 140 001 2.                              

400

szt

102 szt - 10 tyg. od zamówienia
104 szt - 06.03.2023
104 szt - 24.03.2023
 90 szt - 28.04.2023

2

Sworzeń 63/224 (odkuwka matrycowa wg PN-EN 10254) wg rys. MM91.005-06 ( warunki techniczne wykonania i odbioru wg uwag na rysunku)  Wymagane:  świadectwo odbioru 3.1  wg normy PN EN 10204, Protokół z badań ultradźwiękowych, Protokół badania twardości, Powierzchnia odkuwek oczyszczona - śrutowana.)                               

682

szt

100 szt - 10 tyg. od zamówienia
582 szt - 28.04.2023

 

  1. OFERTY CZĘŚCIOWE

    1. Możliwość składania ofert częściowych – tak na pozycje.

  2. OFERTY WARIANTOWE

    1. Możliwość składania ofert wariantowych - nie

  3. Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres rafal.bednarek@ramb.pl  w terminie do dnia 24.11.2022r. do godziny 12:00. W temacie oferty należy napisać Postępowanie przetargowe nr 447/D/2022/RB - Dostawa odkuwki  sworznia.

Nazwa Rozmiar
Dokumentacja.zip 234.89 KB
SIWZ 452 D 2022 RB.pdf 804.84 KB
Załącznik nr - WTWiO.pdf 253.48 KB
Załącznik nr 1.pdf 57.39 KB
Załącznik nr 2.pdf 44.26 KB
Załącznik nr 3 - projekt umowy.pdf 1.94 MB
Załącznik nr 5.pdf 63.11 KB
Załączniki nr 5 - Formularz.xlsx 1.27 MB
;