Opublikowano: 2022-11-21
Numer postępowania: 465/D/2022/RK

Przedmiotem zamówienia są:

MATERIAŁY HUTNICZE według  FORMULARZA OFERTOWEGO

Możliwość skadania ofert częściowych -tak 

Możliwość składania ofert wariantowych -tak

W przypadku braku materiałów w wymiarach i długościach ścisłych wariantowo dopuszcza się najbliższy wymiar handlowy

 

 

Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres renata.kazmierczak@ramb.pl lub dostarczyć w formie papierowej na adres: RAMB sp. z o.o Piaski nr 2, gm. Kleszczów, 97-400 Bełchatów do Sekretariatu Zamawiającego w terminie do dnia 24.11.2022r. do godziny 15:00. W temacie oferty należy napisać Postępowanie przetargowe nr 465/D/2022/RK - MATERIAŁY HUTNICZE WG.LISTY.

Nazwa Rozmiar
oświadczenie sankcyjne.pdf 122.32 KB
SIWZ 465 D 2022 RK.pdf 969.76 KB
formiularz ofertowy 465 D.pdf 126.38 KB
465 D 2022 RK.xlsx 14.77 KB
;