Opublikowano: 2023-03-10
Numer postępowania: 66/D/2023/RB

Uwaga 

Dopuszczono możliwość składania w poz.2 i 4 równoważnych  zgarniaczy produkcji MAS.

Przedmiotem zamówienia jest:

Lp

Nazwa materiału

Ilość

JM

1

"ZGARNIACZ CZOŁOWY MAS B-2250 typ 830 B66;
KOMPLETNY SKROBACZ CZOŁOWY MAS TYP 830 B66 wg rys. 229 132 000 3.  lub równoważny   ZGARNIACZ CZOŁ.STARCLEAN 90-729-06.681n.06D-4230-S1;
KOMPLETNY ZGARNIACZ STARCLEAN 90-729-06.681n.06D-4230-S1 wg rys. 229 132 000 3; DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNIE MODEL STARCLEAN 90-629.681n.06D.

2

kpl

2

ZGARNIACZ CZOŁ.STARCLEAN 90-729-06.681n.06D-4230-S1;
KOMPLETNY ZGARNIACZ STARCLEAN 90-729-06.681n.06D-4230-S1 wg rys. 8 011 051 210 0; DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNIE MODEL STARCLEAN 90-629.681n.06D.

2

kpl

3

ZGARNIACZ PODTAŚMOWY MAS KOMPLETNY MAS 830 NG-1 B817 L2800 Z ADAPTERAMI MONTAŻOWYMI MAS 830 NG-1 B817 L2800/L3600 I OSŁONAMI ZP MAS 830NG-1 BO; KOMPLETNY SKROBACZ MAS 830 NG-1 B817 L2800 wg rys. 229 131 000 2. lub równoważny "SKROBACZ STARCLEAN 90-995-66n-17;
SKROBACZ STARCLEAN 90-995-66n-S.17 wg rys. 229 131 000 2.
Masa 1 szt. ~ 295kg"

2

kpl

4

"SKROBACZ STARCLEAN 90-995-66n-17;
SKROBACZ STARCLEAN 90-995-66n-S.17 wg rys. 8 011 050 210 1

1

kpl

5

"Skrobacz HOSCH B6-Ø121-1800-7x240-Zk-HMX3-20N-PEHD-PFS E2;
SKROBACZ HOSCH B6-ɸ121-7x240-Zk-HMX3-20N-PEHD-PFSE2 wg rys. 189 111 000 2.

1

kpl

 1. OFERTY CZĘŚCIOWE

  1. Możliwość składania ofert częściowych - tak

 2. OFERTY WARIANTOWE

  1. Możliwość składania ofert wariantowych – tak wskazanych w pozycjach tabeli.

 3. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  1. Zamówienie należy zrealizować w terminie do: 8 tyg. od zamówienia

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres rafal.bednarek@ramb.pl w terminie do dnia 16.03.2023r. do godziny 12:00. W temacie oferty należy napisać Postępowanie przetargowe nr 66/D/2023/RB - Dostawa zgarniaczy i skrobaczy do przenośników dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów.

Nazwa Rozmiar
Załączniki nr 5 Formularz.xlsx 15.05 KB
Załącznik nr 1.pdf 57.73 KB
Załącznik nr 2 - projekt umowy.pdf 1.79 MB
Załącznik nr 3.pdf 46.46 KB
Załącznik nr 4.pdf 125.66 KB
SIWZ 66_D_2023_RB.pdf 1.18 MB
Załącznik nr 5 - formularz.pdf 63.05 KB
dokumentacja.zip 938.92 KB
;